AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Serveis d'interès local
Inici   /   Serveis

Què fem

L'objectiu prioritari per nosaltres és el desenvolupament harmònic de l'infant atenent a les seves necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social.
Donem a cada nen i a cada nena un acolliment afectiu i comprensiu que afavoreixi l'adaptació de l'infant a l'espai; per això partim de la realitat i el context que ens envolta i afavorim que l'aprenentatge de l'infant es constitueixi a partir d'aquesta realitat i pugui construir nous significats i ampliar així els seus esquemes de coneixement de persones, coses, objectes, ….

Preinscripció curs 2020/2021

Tots els pares i mares que estigueu interessats en fer ús del servei de l'Escola Bressol durant el proper curs 2020/2021, inclosos els que ja han assistit durant el present curs 2019/2020, heu de fer la corresponent preinscripció entre els dies 18 i 31 de maig de manera telemàtica, omplint el següent formulari i enviar-lo al correu electrònic: [email protected], a fi i efecte de realitzar una millor planificació del servei i una millor gestió del mateix.Què som

L'Escola Bressol de la vila depenent de l'Ajuntament que imparteix el 1r cicle d'Educació infantil, tenim cura dels nens/es de 0 a 3 anys amb la finalitat de contribuir a la seva educació en mútua col·laboració amb els pares i nosaltres, les mestres.

On ens trobem?

A la plaça de la Bassa l'Oro, s/n
Per a poder-vos posar en contacte amb nosaltres, cal fer-ho a través de l'ajuntament d'Arbeca
adreça:Pl/ Generalitat,3
telèfon: 973 160 008
web: www.arbeca.cat
(sereu atesos pel personal de l'Ajuntament que ens faran arribar les vostres informacions).

Qui us atendrà?

En horari d'escola, podeu passar a informar-vos, de: Dilluns a Divendres de 9:00 a 13:00 h. del matí, i de 15:00 a 19:00 de la tarda, sereu rebuts per les mestres del centre que de bon grat us ensenyaran les dependències de l'escola i us explicaran el seu funcionament. Així mateix, aprofitarem la visita per entregar-vos un dossier informatiu amb:
  • els nivells educatius que impartim i com ens organitzem
  • les activitats i treballs que duem a terme amb els nens
  • el material individual que es necessita per la higiene dels infants
  • la documentació necessària per fer efectiva la matrícula.