AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Videovigilància de l'Àrea d'Emergència del Porta a Porta

L'Ajuntament d'Arbeca informa que ja s'han posat en funcionament les càmares de vigilància de l'Àrea d'emergència provisional de la Recollida de residus porta a porta a Arbeca, la videovigilància té com a objecte vetllar pel compliment de l'obligació de dipositar els residus separats al contenidor corresponent d'acord a la  LEY 7/2022 ART.20.3

EL NO COMPLIMENT D’AQUESTA NORMA ÉS SANCIONABLE I MALMET LA TASCA DELS VEÏNS I VEÏNES QUE HAN SEPARAT ELS RESIDUS CORRECTAMENT

Recordem que aquest espai és per a un ús puntual o extraordinadi per quan no es pugui complir amb l'horari de recollida establert i és per a us exclusiu de les veïnes i veïns d'Arbeca.MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
14/05/2022