AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

SUBVENCIÓ A LES ENTITATS D'ARBECA PER AL FOMENT D'ACTIVITATS.

L'Ajuntament d'Arbeca presenta les bases d'atorgament de subvencions a les entitats d'Arbeca per al foment d'activitats.

Es subvencionaran les activitats que formin part d'una programació anual, les despeses corresponents al funcionament general, o bé activitats concretes o puntuals en l'àmbit territorial d'Arbeca, realitzades per entitats o persones físiques referides a les finalitats següents:

a) Donar suport a les activitats adreçades a la ciutadania d'Arbeca i a les programacions establertes al poble, amb tradició social, cultural, esportiva, etc.

b) Fomentar l'associacionisme i els àmbits de la participació ciutadana.

c) Promocionar els àmbits següents: cultura i festes, educació, esport, infància i joventut, comerç i promoció econòmica, gent gran, gènere, medi ambient i veïnal.

Instància subvenció a les entitats d'Arbeca

Fitxa de dades de l'entitat

Projecte
entitats

Justificació de la subvenció
04/06/2021