AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

SUBVENCIÓ A EMPRESES I AUTÒNOMS PER TANCAMENT TOTAL O PARCIAL DE L'ACTIVITAT

L’Ajuntament d’Arbeca aprova per unanimitat en Ple Extraordinari de 15 de juliol de aprova un ajut directe de 500€ per a treballadors autònoms o empreses amb establiments situats al municipi que s’hagin vist afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat durant aquest any 2021.

EN EL PUNT SEGON APARTAT E DEL TEXT ADJUNTAT DE LA PROPOSTA APROVADA, ON FIGURA 30 DE NOVEMBRE DE 2021 QUEDA MODIFICAT PER EL QUE ES MOSTRA A CONTINUACIÓ ON HI FIGURA EL 30 D’OCTUBRE DE 2021.

‘La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent a partir de l’endemà que es publiqui aquesta resolució, en convocatòria oberta. No obstant, no s’admetran sol·licituds presentades més tard del dia 30 d'OCTUBRE de 2021, esdevenint aquesta data, com a límit de presentació.’

Instància sol·licitud subvenció

27/07/2021