AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Ple extraordinari que podreu seguir mitjançant Ràdio Arbeca 107.8FM i Canal de YouTube de l'Ajuntament d'Arbeca a partir de les 21h del divendres 22 de gener.
ORDRE DEL DIA:
1. Proposta d’aprovació del pressupost general de l’ajuntament d’Arbeca per a l’anualitat
2021, de les seves bases d’execució, de la relació de llocs de treball i de la plantilla de
personal.
2. Proposta d’aprovació inicial del projecte de l’obra “obres de condicionament entorn i recinte
piscines municipals afectats per la DANA”.
3. Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per realitzar l’obra “obres
de condicionament entorn i recinte piscines municipals afectats per la DANA” i aprovació
plec de clàusules administratives particulars.

22/01/2021