AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Oberta la participació a la 40ª Mostra de Creacions Literàries de Sant Jordi Arbeca 2022

BASES REGULADORES DE LA XL MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2022

 
1a. Participació: Podran participar-hi les persones residents o les vinculades a la vila.

2a. Modalitats: Es podran presentar obres en prosa o poesia: el tema serà lliure.
 
3a. Categories:

A. Nois i noies de 1r. i 2n. curs de primària
B. Nois i noies de 3r. i 4t. curs de primària
C. Nois i noies de 5è. i 6è. curs de primària
D. Nois i noies de 1r. i 2n. curs d’ESO
E. Nois i noies de 15 a 17 anys
F. Adults: A partir de 18 anys.
 
 
 

4a. Presentació: Els treballs seran en català, escrits a mà i amb lletra clara, o bé a màquina i a doble espai. En les obres hi constarà la lletra de la categoria corresponent.

 
 

5a. Opcions i terminis de presentació:

 
Per correu electrònic fins al 13 d’abril a les 00:0
 
Els treballs han d'enviar a l'adreça [email protected] utilitzant un correu electrònic anònim en què no figuri cap dada que permeti la identificació de concursant
 

L'assumpte resarà XL MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2022

Adjunts aniran dos arxius en format PDF:
1. Amb l'obra presentada seguit de la lletra de la categoria que es presenta (Nom de l’obra-lletra categoria.pdf)
2. Amb el nom de l'obra i tot seguit "dades" (Nom de l’obra-DADES.pdf). Aquest fitxer ha de contenir el títol de l'obra i les dades personals (nom i cognoms de l'autor, direcció completa, i telèfon de contacte).
 
 
 
Per correu ordinari fins al 8 d’abril
 
XL MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2022
Ajuntament d’Arbeca
Plaça Generalitat, 3 25140 Arbec
 
Dins del sobre, cal posar dos sobres tancat.
 
1. Amb l’obra, indicant a l’exterior del sobre el nom de l’obra i la lletra de la categoria a la que es presenta
2. Amb les dades personals (nom i cognoms de l'autor, direcció completa, i telèfon de contacte). Cal indicar el nom de l’obra i dades a l’exterior del sobre.
 
 
 
Presencialment fins al 14 d’abril: 
Biblioteca L’Atlàntida de les 17 a 20 h de dilluns a divendre
Oficina d’Atenció Ciutadana de 10 a 14 h de dilluns a divendres

S’hi adjuntarà un sobre tancat, amb la mateixa lletra escrita a l’exterior i amb el títol; a l’interior hi haurà el nom o el pseudònim de l’autor amb la seva adreç
 
 
6a. Propietats dels treballs: Les obres es tornaran als seus autors, fora de les premiades que restaran en poder de l’Ajuntament d’Arbeca, i seran editades periòdicament.
 

7a. Jurat: El Jurat d’aquesta XLª Mostra Literària estarà format per:

Gloria Mundó, Isabel Elies, Eva Elies, Concepció Pau, Joan Gené, Arturo Garsaball, Sergi Capdevila i Amanda Tirado.
 

8a. Lliurament de premis: El dia 24 d’abril de 2022 al migdia, es farà l’entrega de premis i es concretarà el lloc més endavant (Podreu consultar els detalls de l’acte, a la programació de la Primavera Cultural)  

9a. Premis: Es donarà un petit obsequi a cada participant, i un lot de llibres al guanyador o guanyadora de cada categoria i modalitat, valorats en 60€ en les categories infantils, 70€ en la categoria de nois i noies de 15 a 17 anys i 90 € en la d’adults.

 

10a. Qualitat: El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si les obres no tenen la qualitat mínima exigida. Es tindran en compte les incorreccions sintàctiques i ortogràfiques.

 
11a. Extensió: Cada concursant no podrà presentar més d’una obra per modalitat, amb un màxim de 5 folis o el seu equivalent a mà
 
 
12a. Acceptació de les bases: El fet de concursar comporta l’acceptació de les presents bases i la decisió del Jurat davant qualsevol problema imprevist. El Jurat d’aquest any no podrà participar en la present Mostra.
 
 
 

16/02/2022