AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

La Fortalesa de Vilars i les sales l'Abadia i Centro formen part del cens d'espais de Cultura Responsable de Catalunya

La Fortalesa de Vilars, la Sala Abadia i la Sala Centro ja formen part del Cens d'Espais de Cultura responsable de Catalunya.
En el marc de les accions per acompanyar el sector de la cultura i les arts en la represa i amb l’objectiu de donar seguretat al públic i prestigi als espais i als equipaments culturals es posa en marxa el cens Espais de Cultura Responsables que ha estat aprovat per mitjà del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre. La inscripció en aquest cens té caràcter voluntari i no és un requisit imprescindible per al normal funcionament dels espais i equipaments culturals, però és un element important més que mostra la implicació del sector cultural amb principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat.És una mesura que s’ha accelerat per pal·liar les dificultats del sector en el període de convivència amb la pandèmia i que mostra el compromís assumit voluntàriament per assolir un alt nivell d’excel·lència d’acord amb el caràcter essencial que té per a la societat la cultura.

Cens d'espais de cultura responsables de Catalunya

20/07/2021