AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

BASES DEL CONCURS DE DISSENY DE LA PORTADA DEL LLIBRET DE FIRA

CONCURS PER EL DISSENY DE LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FIRA DE SANTA CATERINA 2021


La Regidories de Desenvolupament i Promoció Econòmica, Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Arbeca us conviden a participar en aquest concurs que es regirà per les següents BASES:


1ª.-
 Poden participar-hi totes les persones majors de 12 anys.

2ª.- Els dibuixos hauran de presentar-se originals i en mida DIN A4. El dibuix serà a color i orientació vertical.

3ª.- El tema és lliure, però es valoraran els que preferentment tinguin relació amb ARBECA i la seva FIRA. 

En la portada hi haurà de figurar obligatòriament:


ARBECA 19 20 i 21 de NOVEMBRE DE 2021
38ª FIRA DE SANTA CATERINA
18ª FIRA DE L’OLIVA ARBEQUINA

4ª.- Per presentar-los, el treballs, no han d’anar signats. Aniran acompanyats d’un sobre amb el títol o lema, a la part exterior, i les dades de l’autor (nom, adreça i telèfon) a l’interior.

5ª.- El jurat estarà format per representants de les regidories de Promoció Econòmica, Festes i Cultura

6ª.- Hi haurà una categoria amb un únic premi que consistirà en un vol amb avioneta per Arbeca i el seu terme i un lot d’olis locals d’oliva verge extra.

L’obra guanyadora es publicarà a la portada del programa de la Fira de Santa Caterina d’aquest any 2021 i quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Arbeca.

7ª.- El premi pot declarar-se desert si el jurat ho considera convenient.

8ª.- Els treballs originals s’han de lliurar a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana o a la Biblioteca Municipal L’Atlàntida fins al 22 d’octubre de 2021.

9ª.- El divendres 19 de novembre, durant l’acte de presentació del programa de la Fira de Santa Caterina, es farà pública l’obra guanyadora i l’entrega del premi.

10ª.- Es faculta al jurat per resoldre qualsevol altra qüestió no específicament tractada a les bases.


Arbeca, octubre de 2021.

 

07/10/2021