AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

EDISTRIBUCIÓN informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xaxa de

distribució. Per aquest motiu, ens veiem obligats a interrompre temporalment el

subministrament d'energia elèctrica a la zona, data i hora que a continuació es detallen:

ADRECES AFECTADES

28/11/2020