AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

La Regidories de Promoció Econòmica, Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Arbeca us conviden a participar en aquest concurs que es regirà per les següents BASES:

1ª.- Poden participar-hi totes les persones majors de 12 anys.

2ª.- Els dibuixos hauran de presentar-se originals i en mida DIN A4. El dibuix serà a color i orientació vertical.

3ª.- El tema és lliure, però es valoraran els que preferentment tinguin relació amb ARBECA i la seva FIRA.

En el cartell hi haurà de figurar obligatòriament:


ARBECA 20 21 i 22 de NOVEMBRE DE 2020
37ª FIRA DE SANTA CATERINA
17ª FIRA DE L’OLIVA ARBEQUINA

4ª.- Per presentar-los, el treballs, no han d’anar signats. Aniran acompanyats d’un sobre amb el títol o lema, a la part exterior, i les dades de l’autor (nom, adreça i telèfon) a l’interior.

5ª.-.- El jurat estarà format per representants de les regidories de Promoció Econòmica, Festes i Cultura

6ª.- Hi haurà una categoria amb un únic premi que consistirà en un vol amb avioneta per Arbeca i el seu terme i un lot d’olis locals d’oliva verge extra.

L’obra guanyadora es publicarà a la portada del programa de la Fira de Santa Caterina d’aquest any 2020 i quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Arbeca.

7ª.- El premi pot declarar-se desert si el jurat ho considera convenient.

8ª.- Els treballs originals s’han de lliurar a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana o a la Biblioteca Municipal L’Atlàntida fins al 20 d’octubre de 2020.

9ª.- El divendres 13 de novembre, durant l’acte de presentació del programa de la Fira de Santa Caterina, es farà pública l’obra guanyadora i l’entrega del premi.

10ª.- Es faculta al jurat per resoldre qualsevol altra qüestió no específicament tractada a les bases.

Arbeca, octubre de 2020.

 

02/10/2020