AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Aigua viva és una publicació que va sorgir l'any 1991 per iniciativa de mossèn Anton Bru amb un equip de redacció que prepara l'edició de manera totalment voluntària i altruista. Fins el darrer número, el 117, publicat el passat mes d'abril, no ha estat mai interrompuda.
 
En el moment actual, dues circumstàncies fan inviable la seva continuïtat. La primera, és una qüestió econòmica. Segons se'ns ha comunicat, la Parròquia no pot assumir el cost de la seva impressió. La segona, és per raons de discrepància amb l’actual equip director de la Parròquia pel que fa els criteris dels continguts.
 
Així, doncs, donada la impossibilitat de seguir amb la seva publicació, agraïm als lectors i lectores la fidelitat i confiança durant aquests anys i també l'acompanyament en compartir l'esperit de comunitat.
 
Ho comuniquem els següents membres de l'equip de redacció:
 
Coordinadora: M. Teresa Quintana
M. Carme Llobera
Manel Morgades
Concepció Motlló
José M. Pallarès
M. Carme Sans
 
Arbeca, maig de 2020

04/05/2020