AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Mercat setmanal destinat a la venda d’antiguitats, andròmines i productes de segona mà
Informe socioeconòmic
Ajuntament d’Arbeca
Gener de 2020

 

1. INTRODUCCIÓ

L’objecte del present informe és detallar l’impacte que genera Arbeca l’acollida del mercat
setmanal destinat a la venda d’antiguitats, andròmines i productes de segona mà, per tal d’ajudar
a contextualitzar i facilitar el treball i el debat en el marc del procés de participació ciutadana per
decidir-ne el seu futur.

L’informe ha estat redactat per la Comissió de Seguiment del Procés de Participació Ciutadana
sobre el futur del mercat setmanal destinat a la venda d’antiguitat, andròmines i productes de
segona mà, òrgan legalment constituït que vetlla per la neutralitat i la bona marxa del procés que
està integrat per una persona de cada partit amb representació a l’Ajuntament, dos representants
veïnals amb visions diferents sobre el mercat i un col·laborador de la Regidoria de Participació
ciutadana.

El contingut d’aquest, ha estat extret i redactat a partir de les aportacions fetes per les veïnes i
veïns en la primera fase del procés de participació ciutadana, d’un sondeig fet als bars i
comerços i el balanç econòmic fet per la secretaria de l’Ajuntament d’Arbeca.

 

2. IMPACTE SOCIAL

El mercat ha generat un impacte social, basat en dos blocs que presenten el mercat de maneres
diferents. Aquest impacte és evidenciat, per una banda en queixes, expressades de manera
formal i informal, per part d’alguns veïns, i per altra a través d’una recollida de 769 firmes
recollides per un grup de veïnes del poble, demanant que el mercat es quedés al poble pels
beneficis socials i econòmics que reporta.

Per resumir l’impacte social, s’aporten els diferents arguments que s’han donat a la fase de
proposta d’aquest procés de participació ciutadana.
Remarcar que són visions personals i subjectives de totes i cada una de les persones que han
participat en aquesta fase del procés i no n’està contrastada la veracitat ni se’n subscriuen les
opinions. L’únic que s’ha fet per part la Comissió de Seguiment és un resum i un redactat per
compactar totes les visions.

 

a. Arguments en contra del mercat dominical

 

i. Ubicació i veïnat
- Genera un caos de circulació a la zona de l’Avinguda de Montserrat.
- Es generen sorolls des d’altes hores de la matinada i durant tot el matí.
- El veïnat de la zona queda perjudicat per l’impacte de mercat.
- A causa de la falta d’aparcament proper al mercat, molts visitants i alguns paradistes
aparquen en xamfrans i passos de vianants.
- Alguns veïns han hagut de posar un gual perquè no se’ls aparqués a l’entrada de
l’aparcament, tot i que, en alguns casos, també s’ha aparcat en guals.
- S’han patit furts de fruita en alguns terrenys propers a la zona del mercat.
- S’han viscut episodis de falta de respecte i d’empatia cap a veïns que s’han queixat a
paradistes i organitzadors del mercat.
- El veïnat ha perdut el diumenge com a dia de descans.
- Ha comportat un desgasta tenir cada diumenge el mercat al costat de casa, que si fos
periòdicament no passaria.
- Es bloquegen alguns camins que van al terme.

ii. Residus
- Els carrers, terrenys privats i altres propietats privades queden brutes encara que
passi el servei de neteja.
- Els paradistes no hi ha cultura de reciclatge.
- Durant la tarda, hi ha persones que buiden els contenidors i deixen la zona plena de
deixalles.
- Males olors per fer deposicions als carrers i façanes.
- Degut que alguns objectes punxants queden a la calçada de l’Avinguda de les
Garrigues, alguns veïns han patit punxades a les rodes al passar-hi en dies
posteriors.

iii. Paradistes i visitants
- Durant la nit hi ha persones dormint al carrer o al cotxe.
- Alguns paradistes no tenen educació ni respecte.

iv. Parades i oferta
- Estimula l’economia submergida.
v. Vila
- Les parades de “rastro” i segona mà donen una mala imatge.
- Hi ha sensació d’inseguretat.
- Es fan fogueres.

 

2. Arguments a favor del mercat

 

i. Ubicació i veïnat
- És prop del casc urbà i permet accedir-hi a peu.
- És relativament allunyat de les cases habitades.
- No ocasiona excessives molèsties
- Permet tenir els cotxes dels paradistes al costat de les parades i poder carregar i
descarregar mercaderies en cas d’inclemències meteorològiques.
- Hi ha prou espai per aparcar i per a les parades.
ii. Residus
- Permet aprofitar recursos.
- Permet reduir residus i restar impacte.
- Permet un consum més racional.
iii. Paradistes i visitants
- Atreu públic amb la possibilitat de que hi hagi més turisme.
- Alguns arbequins que viuen fora, vénen més a Arbeca.
- Les visites al mercat van en augment des de que es va instaurar a Arbeca.
iv. Parades i oferta
- Hi ha productes de segona mà que ofereix la possibilitat de comprar-les a persones
que sinó no hi tindrien accés.
- Cal tenir en compte que cada mercat té la seva personalitat.
- Permet portar objectes que no s’utilitzen i donar-los-hi un altre ús.
- Permet accedir a productes exhaurits.
- Permet apropar les antiguitats i potenciar el col·leccionisme.
v. Vila
- Genera moviment al poble en diumenge, sinó no hi hauria cap oferta.
- Genera un augment de beneficis a bars i botigues.
- Genera ingressos extra a l’Ajuntament.
- Genera una activitat lúdica, social i econòmica.
- A les persones que ja el visitaven no els cal marxar del poble.
- Dóna vida al poble.
- Un espai de passeig per a totes les edats.

- Col·loca Arbeca al mapa.
- Dóna un aire cosmopolita a la Vila.
- Hi ha molts pobles que el volen acollir.
- Promou el sortir de casa en diumenge.

 

3. IMPACTE ECONÒMIC


L’impacte econòmic del mercat dominical a la Vila d’Arbeca, es centra en tres eixos. L’impacte
que ha generat a les arques municipals, a través de la recaptació d’una taxa i la inversió en
neteja i altres per condicionar la zona on es fa el mercat; l’impacte en negocis particulars que
obren en diumenge a través de les vendes que fan; i l’impacte a l’Oficina de turisme i agrobotiga
a través de les vendes i visitants que rep. A partir de les dades que s’han recollit, se n’extreuen
unes conclusions.


a. Arques Municipals


Des de la Secretaria de l’Ajuntament d’Arbeca, s’ha procedit a fer un balanç d’ingressos i
despeses directes per a aquest organisme que a continuació es detalla.


BALANÇ DEL MERCAT SETMANAL ANTIGUITATS ANY 2019

INGRESSOS

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 34.161,00

 

DESPESES

Cost neteja empresa externa Neteja mercat 06/01 a 29/12 2019 6.336,00 TOTAL 6.336,00

 

Hores personal retribuïdes hores coef. dia festiu hores totals preu/hora cost
Personal 06/01 al 29/12 2019 123,0 1,5 184,5 9,98 1.841,31

Hores personal compensades hores/setm setmanes hores totals preu/hora cost
Personal 06/01 al 29/12 2019 3,0 51 153 9,98 1.526,94

COST LABORAL TOTAL 3.368,25

 

Cost implantació serveis
Punts de llum i aigua 800,00
Senyalització 500,00

TOTAL 1.300,00

 

RESUM

INGRESSOS 34.161,00

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 34.161,00

DESPESES 11.004,25

COST NETEJA 6.336,00
COST LABORAL 3.368,25
COST LABORAL 1.300,00

RESULTAT 23.156,75

 

b. Negocis particulars

A partir d’un sondeig fet per la Comissió de Seguiment als diversos comerços i bars que obren
en diumenge durant l’horari en que es celebra el mercat, se n’extreuen les següents conclusions.

i. Els bars de la zona propera al mercat, que en són quatre, han notat un increment
exponencial de vendes des de que se celebra el mercat a la Vila. La viabilitat d’alguns
dels quals depèn, ara mateix, de les vendes fetes en diumenge.

ii. Els bars de la zona més llunyana del mercat, que en són 2, han notat un increment
menys important de les seves vendes des de que es celebra el mercat a la Vila.

iii. Els comerços que obren en diumenge, que en són dos, han notat un increment molt
lleuger de les vendes des de que es celebra el mercat a la Vila.

 

c. Turisme

A partir d’un sondeig fet per la Comissió de Seguiment a l’Agrobotiga i Oficina de Turisme
d’Arbeca, se n’extreuen les següents conclusions:

i. L’Agrobotiga ha notat un increment molt lleuger de les vendes des de que es celebra el
mercat a la Vila, específicament en quatre clients fixes.

ii. A partir d’un sondeig fet per l’Oficina de Turisme, tot i no tenir-ne un registre que ho provi,
els visitants que procedeixen del mercat són un percentatge molt baix dels que venen afer turisme els diumenges.

 

4. PROPOSTES

Per tal de resoldre algunes de les incidències que causa el mercat s’aporten les següents
propostes fetes en la primera fase del procés de participació ciutadana, que en cas de que en la
fase de votació, s’escollís que el mercat es quedi al poble, s’instarà a l’Ajuntament d’Arbeca que
les valori i les apliqui.

a. Global
- Deixar de fer el Mercat a Arbeca
- Continuar fent el Mercat a Arbeca

b. Empresa impulsora
- Afegir, al contracte, més obligacions a l’empresa impulsora.
- Fer complir estrictament totes les clàusules del contracte.
- Pagament de la neteja per part de l’empresa impulsora.

c. Parades
- Reduir el nombre de parades.
- Més espai per les parades.
- Controlar el nombre de parades.
- Fer identificar els paradistes i fer-los mostrar els permisos legals.
- Millorar l’organització i distribució de les parades.
- Diferenciar el mercat per zones (segona mà i antiguitats).
- Potenciar les parades de col·leccionisme i d’antiguitats.
- Prohibir la venda de begudes i menjar .
- Excloure les parades de segona mà.

d. Entorn i infraestructura
- Plantar arbres per fer ombra a l’estiu.
- Instal·lar uns lavabos (portàtils o d’obra) amb una persona responsable de mantenir-los
nets.
- Construir voreres.
- Re pavimentar l’Avinguda de les Garrigues per evitar els clots.

e. Urbanització i temporalització
- Mantenir-lo al mateix lloc.
- Canvi d’ubicació:
· A la Capella
· Al polígon
· A la parada de l’Aixalà
· A l’Avinguda del Canal
· Al Passeig Josep Tarradellas

- Ubicar les parades només a l’Avinguda de les Garrigues, no als carrers
perpendiculars.
- Realitzar-lo un cop al mes.
- Realitzar-lo una setmana a l’Avinguda de les Garrigues i una al Passeig Josep
Tarradellas.

f. Residus i neteja
- Millorar el servei de neteja posterior al mercat.
- Instal·lar illes de recollida selectiva i fer campanyes de conscienciació a paradistes i
usuaris.

g. Aparcament i circulació
- Millorar l’organització dels aparcaments.
- Potenciar la zona de pàrquing de la Parada de l’Aixalà.
- Restringir l’accés dels paradistes per tots els carrers i establir com a accés únic
l’entrada pel camp de futbol.
- Destinar un empleat de l’Ajuntament perquè posi avisos als vehicles que no aparquen
bé.

h. Vila
- Difondre més el mercat.
- Fer promoció turística del poble als usuaris del mercat.
- Fomentar que els vilatans portin el que no s’utilitza per donar-li una segona vida.
Eximint-los de pagar la taxa.

i. Descans veïnal
- Zona per passar la nit per evitar el soroll dels motors.
- Només permetre l’accés a la zona del mercat a partir de les 5 del matí22/01/2020