AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

25 de novembre: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

Un 25 de novembre de 1960, les 3 germanes Mirabal, de la República Dominicana, van ser brutalment assassinades per ordre del dictador Rafael Trujillo. Històricament, arran d’aquest fet, per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència contra els abusos i la tortura. Anys després, el juliol de 1981, a Bogotà, es va celebrar la 1a Trobada Feminista de Llatinoamèrica i del Carib, en què es va designar aquest dia en commemoració del brutal assassinat.

El 17 de desembre de 1999, mitjançant la resolució 54/134, l’Assemblea General de la ONU va declarar oficialment el 25 de novembre Dia Internacional de l’Eradicació de la Violència contra les Dones i va instar els governs, les organitzacions internacionals i les no governamentals a organitzar activitats adreçades a sensibilitzar l’opinió pública envers el problema de la violència contra la dona.

Moltes han estat les iniciatives que elspoders públics ha iniciat per tal d’acabar amb aquesta xacra. Malgrat tots els esforços no hem estat capaços, encara, d’aturar el tràgic degoteig de víctimes, que a totes i a tots ens omple de dolor i també de vergonya. És per aquest motiu que, en un dia com avui, ens hem d’unir per mostrar conjuntament el nostre condol per totes les dones que han estat víctimes de la violència masclista no només al nostre poble o ciutat, sinó arreu del món. Tanmateix no volem que aquestes dones esdevinguin simples números en les estadístiques, sinó la força que ens ha d’empènyer a capgirar aquesta realitat.

Així mateix, condemnem tot tipus de violència contra les dones perquè neix d’unes relacions de poder històricament desiguals que fan que els homes les dominin i les discriminin, la qual cosa constitueix un obstacle per a l’assoliment de la igualtat i perpetua aquesta situació de subordinació.

Per tot plegat, cal que les institucions públiques i privades continuem promovent i protegint els drets i les llibertats fonamentals de les dones, drets que com a ciutadanes tenen reconeguts.

Des de l’Ajuntament d’Arbeca assumim aquest compromís i esmercem tots els nostres esforços per a la sensibilització, prevenció i detecció precoç de la violència de gènere; alhora que som conscients que també cal garantir l’atenció, l’assistència, la protecció, la reparació i la recuperació de les dones que han viscut situacions de maltractaments. Així, doncs, en el marc d’aquest compromís i de les diferents actuacions que des de l’Ajuntament d’Arbeca i el Consell Comarcal de les Garrigues s’estan duent a terme per desenvolupar la transversalitat de gènere en tota l’acció municipal, destaca la signatura del Protocol d’Atenció a les dones víctimes de la violència masclista a la comarca de les Garrigues,fent públic el compromís actiu i coordinat envers aquesta lluita contra la violència masclista. Aquest, però, és només el punt de partida d’una acció transversal per a la consecució de l’objectiu final: l’eradicació total i absoluta de totes les manifestacions d’aquesta la violència: física, psicològica, sexual i econòmica.

Sabem que l’èxit d’aquesta acció passa per l’aposta decidida per unes polítiques de dones i per a dones, que facin sentir la veu i la presència de les dones, que incorporin la seva experiència, que els dotin de mecanismes i del suport necessari per a l’accés al mercat laboral, als càrrecs directius i a la presa de decisions. Només així combatrem els estereotips masclistes que perviuen en la nostra societat i, podrem assolir la igualtat real entre dones i homes.

Per això, adquirim el ferm compromís de dur a terme una acció coordinada per:

  1. Intervenir, de manera integral i coordinada, contra la violència masclista.
  2. Consolidar un sistema de resposta urgent per a les dones en situacions de violència masclista.
  3. Facilitar els processos de recuperació de les dones víctimes de la violència masclista.
  4. Desenvolupar estratègies de prevenció i sensibilització per a totes les formes i àmbits de la violència masclista.
  5. Cal sumar esforços i fer forta la veu de totes i tots en contra de qualsevol manifestació de la violència masclista contra les dones i a favor del respecte, la convivència, la tolerància i la defensa del dret de les dones a viure dignament i lliures de la violència.

25/11/2018