AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Subvencions per activitats culturals, socials i esportives

El Ple del Consell Comarcal de les Garrigues, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de març de 2024, va aprovar el text de les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts a activitats culturals, socials i esportives de la comarca de les Garrigues, any 2024.
L’acord ha estat sotmès a informació pública al BOP número 2628, de data 2 d’abril

Bases reguladores per la concessió de subvencions per activitats culturals, socials i esportives de la comarca de les Garrigues.

 

La data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 30 de setembre de 2024.


L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 1.500,00 €.


Podeu clicar sobre l’enllaç per a informar vos de  les BASES REGULADORES: https://ebop.diputaciolleida.cat/aplicacions/bop/bopV1/fitxers/pdf/2024/90/20249003776.pdf

 

10/05/2024