AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

SUBVENCIÓ A LES ENTITATS D'ARBECA PER AL FOMENT D'ACTIVITATS.

L'Ajuntament d'Arbeca presenta les bases d'atorgament de subvencions a les entitats d'Arbeca per al foment d'activitats.

Es subvencionaran les activitats que formin part d'una programació anual, les despeses corresponents al funcionament general, o bé activitats concretes o puntuals en l'àmbit territorial d'Arbeca, realitzades per entitats o persones físiques referides a les finalitats següents:

a) Donar suport a les activitats adreçades a la ciutadania d'Arbeca i a les programacions establertes al poble, amb tradició social, cultural, esportiva, etc.

b) Fomentar l'associacionisme i els àmbits de la participació ciutadana.

c) Promocionar els àmbits següents: cultura i festes, educació, esport, infància i joventut, comerç i promoció econòmica, gent gran, gènere, medi ambient i veïnal.

Instància subvenció a les entitats d'Arbeca

Fitxa de dades de l'entitat

Projecte
entitats

Justificació de la subvenció




04/06/2021