AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

SUBVENCIÓ A EMPRESES I AUTÒNOMS PER TANCAMENT TOTAL O PARCIAL DE L'ACTIVITAT

L’Ajuntament d’Arbeca aprova per unanimitat en Ple Extraordinari de 15 de juliol de aprova un ajut directe de 500€ per a treballadors autònoms o empreses amb establiments situats al municipi que s’hagin vist afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat durant aquest any 2021.

EN EL PUNT SEGON APARTAT E DEL TEXT ADJUNTAT DE LA PROPOSTA APROVADA, ON FIGURA 30 DE NOVEMBRE DE 2021 QUEDA MODIFICAT PER EL QUE ES MOSTRA A CONTINUACIÓ ON HI FIGURA EL 30 D’OCTUBRE DE 2021.

‘La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent a partir de l’endemà que es publiqui aquesta resolució, en convocatòria oberta. No obstant, no s’admetran sol·licituds presentades més tard del dia 30 d'OCTUBRE de 2021, esdevenint aquesta data, com a límit de presentació.’

Instància sol·licitud subvenció

27/07/2021