AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Degut al caràcter excepcional en motiu de la pandèmia pel coronavirus i per l’estat d’alarma declarat pel Govern de l’Estat, es convoca sessió ordinària plenària mitjançant el sistema de videoconferència avui 18 de gener de 2021 a les 21:00 hores que podreu seguir mitjançant Ràdio Arbeca al 107.8 FM i també al Canal de YouTube de l’Ajuntament d’Arbeca

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 9 de novembre de 2020.

 

  1. Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 23/09/2020 al 31/12/2020.

 

  1. Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors, 3r Trimestre de 2020.

 

  1. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2021

 

  1. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 05/2020 per al pressupost de l’exercici 2020.

 

  1. Mocions

 

  1. Informes d’ Alcaldia

 

  1. Precs, preguntes i suggeriments

17/01/2021