AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Ple extraordinari que podreu seguir mitjançant Ràdio Arbeca 107.8FM i Canal de YouTube de l'Ajuntament d'Arbeca a partir de les 21h del divendres 22 de gener.
ORDRE DEL DIA:
1. Proposta d’aprovació del pressupost general de l’ajuntament d’Arbeca per a l’anualitat
2021, de les seves bases d’execució, de la relació de llocs de treball i de la plantilla de
personal.
2. Proposta d’aprovació inicial del projecte de l’obra “obres de condicionament entorn i recinte
piscines municipals afectats per la DANA”.
3. Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per realitzar l’obra “obres
de condicionament entorn i recinte piscines municipals afectats per la DANA” i aprovació
plec de clàusules administratives particulars.

22/01/2021