AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Informació pública del Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris.

Us informem que avui s'ha publicat al DOGC de l'EDICTE de 24 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris.

 

En aquest tràmit d'informació pública,  la ciutadania pot presentar al·legacions fins el dia 20 de febrer. Les al·legacions es poden presentar en la Seu mateixa on es pot examinar el Projecte de decret, o bé telemàticament mitjançant el formulari del tràmit ¿Petició genèrica¿ disponible a tràmits Gencat (https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica). A la petició, s'ha d'indicar que l'assumpte és ¿Al·legacions al Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris¿ i que la petició s'adreça al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, tema ¿Agricultura, ramaderia i pesca¿, subtema ¿Alimentació¿.

 

Adjuntem l'edicte i la darrera versió del text del projecte de Decret. També, al següent enllaç trobareu tota la resta de documents relatius a la informació pública.

 

https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/normativa-i-informacio-interes-juridic/normativa/normativa-en-tramit/acc/en-tramit/reglament-malbaratament-alimentari 

09/02/2024