AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

DECRET D’ALCALDIA Núm. 15/2021

 

DATA: 1 de febrer de 2021

 

ASSUMPTE: Aprovació de mesures urgents degut a la situació excepcional provocada pel coronavirus.

 

Durant les darreres setmanes s’han incrementat els casos afectats pel coronavirus COVID-19 a la comarca de les Garrigues.

Des dels serveis sanitaris del Govern de la Generalitat i d’acord amb la reunió mantinguda en el dia d’avui dels alcaldes de la comarca amb el Departament de Salut, s’ha acordat el tancament de les instal·lacions esportives exteriors i de qualsevol activitat esportiva organitzada en espais exteriors.

Per altra banda, el govern municipal ha mantingut altres mesures per tal d’evitar la propagació de la pandèmia a nivell local.

Les mesures s’hauran d’adequar a l’evolució de la pandèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, es podrà prorrogar el termini de vigència d’aquesta resolució en funció de la situació epidemiològica.

 

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia dicta la següent RESOLUCIÓ:

 

PRIMER.- Acordar que es limiti la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament d’Arbeca a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.

 

SEGON.- Continuar mantenint l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament tancada directament al públic i atendre mitjançant serveis telefònics, seu electrònica municipal i els correus electrònics ajuntament@arbeca.cat i atenciociutadana@arbeca.cat i, en cas de requerir una visita presencial, demanant citació prèvia.

 

TERCER.- Acordar el tancament de les instal·lacions esportives a l’exterior i paralitzar qualsevol activitat esportiva en les mateixes o en espais públics.

 

QUART.- Seguir mantenint el tancament dels equipaments municipals, equipaments culturals i d’ús turístic, poblat ibèric dels Vilars i Casal de la Gent Gran.

 

CINQUÈ.- Mantenir la suspensió del mercat dels Encants destinat a la venda d’antiguitats, andròmines i productes de segona mà i, en conseqüència, la llicència d’ocupació de la via pública atorgada a........................, organitzadora d’aquest mercat.

 

SISÈ.- Aquesta resolució entrarà en vigor a partir del dia d’avui, tindrà una vigència inicial per als propers 7 dies, sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de què en relació amb la situació epidemiològica, es pugui prorrogar fins a aconseguir una situació més òptima.

 

SETÈ.- Donar coneixement de la mateixa en la propera sessió plenària ordinària a realitzar.

02/02/2021