AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Bases de la 41ª Mostra Literària d'Arbeca, Sant Jordi 2023

 

BASES REGULADORES DE LA XLI MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2023

1a. Participació: Podran participar-hi les persones residents o les vinculades a la vila.

2a. Modalitats: Es podran presentar obres en la categoria de prosa o poesia: el tema serà lliure.

3a. Categories

  1. Nois i noies de 1r. i 2n. curs de primària (PROSA I POESIA)
  2. Nois i noies de 3r. i 4t. curs de primària (PROSA I POESIA)
  3. Nois i noies de 5è. i 6è. curs de primària (PROSA I POESIA)
  4. Nois i noies de 1r. i 2n. curs d’ESO (PROSA I POESIA)
  5. Nois i noies de 15 a 17 anys (PROSA I POESIA)
  6. Adults: A partir de 18 anys. (PROSA I POESIA)

4a. Presentació: Els treballs seran en català, escrits a mà i amb lletra clara, o bé a màquina i a doble espai. En les obres hi constarà la lletra de la categoria

corresponent.

5a. Opcions i terminis de presentació:


Per correu electrònic fins al 13 d’abril a les 23:59 hores

Els treballs han d'enviar a l'adreça [email protected] utilitzant un correu electrònic anònim en què no figuri cap dada que permeti la identificació de concursant.

L'assumpte resarà XLI MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2023

Adjunts aniran dos arxius en format PDF:

  1. Amb l'obra presentada seguit de la lletra de la categoria que es presenta (Nom de l’obra-lletra categoria.pdf)
  1. Amb el nom de l'obra i tot seguit "dades" (Nom de l’obra- DADES.pdf). Aquest fitxer ha de contenir el títol de l'obra i les dades personals (nom i cognoms de l'autor, direcció completa, i telèfon de

contacte).


Per correu ordinari fins al 8 d’abril:

XLI MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2023

Ajuntament d’Arbeca

Plaça Generalitat, 3

25140 Arbeca

Dins del sobre, cal posar dos sobres tancats:

  1. Amb l’obra, indicant a l’exterior del sobre el nom de l’obra i la lletra de la categoria a la que es presenta.
  1. Amb les dades personals (nom i cognoms de l'autor, direcció completa, i telèfon de contacte). Cal indicar el nom de l’obra i dades a l’exterior del sobre.


Presencialment fins al 13 d’abril:

Biblioteca L’Atlàntida de les 17 a 20 h de dilluns a divendres i Oficina d’Atenció Ciutadana de 10 a 14 h de dilluns a divendres

S’hi adjuntarà un sobre tancat, amb la mateixa lletra escrita a l’exterior i amb el títol; a l’interior hi haurà el nom o el pseudònim de l’autor amb la seva adreça


6a. Propietats dels treballs: Les obres es tornaran als seus autors, fora de les premiades que restaran en poder de l’Ajuntament d’Arbeca, i seran editades

periòdicament.


7a. Jurat: El Jurat d’aquesta XLª Mostra Literària estarà format per: Núria Solé Auró, Mª Josepa Reñé Bellmunt, Sandra Guillen Reñé, Albert González Farran i Maite Nadal Domènech.


8a. Lliurament de premis: El dia 23 d’abril de 2023 al migdia, es farà l’entrega de premis i es concretarà el lloc més endavant (Podreu consultar els detalls de l’acte, a

la programació de la Primavera Cultural)


9a. Premis: Es donarà un petit obsequi a cada participant, i un lot de llibres al guanyador o guanyadora de cada categoria i modalitat, valorats en 60€ en les

categories infantils, 70€ en la categoria de nois i noies de 15 a 17 anys i 90 € en la d’adults.


10a. Qualitat: El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si les obres no tenen la qualitat mínima exigida. Es tindran en compte les incorreccions sintàctiques i

ortogràfiques.


11a. Extensió: Cada concursant no podrà presentar més d’una obra per modalitat, amb un màxim de 5 folis o el seu equivalent a mà.12a. Acceptació de les bases:
El fet de concursar comporta l’acceptació de les presents bases i la decisió del Jurat davant qualsevol problema imprevist. El Jurat

d’aquest any no podrà participar en la present Mostra.

07/02/2023