AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

EDISTRIBUCIÓN informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xaxa de

distribució. Per aquest motiu, ens veiem obligats a interrompre temporalment el

subministrament d'energia elèctrica a la zona, data i hora que a continuació es detallen:

ADRECES AFECTADES

28/11/2020