AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de la restauració

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat la  RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la convocatòria per la concessió dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de la restauració, afectades econòmicament per les mesures decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests sectors.

 

Poden ser persones beneficiàries:

 

Els professionals autònoms, i empreses que presten activitats de restauració, com bars, restaurants i cafeteries, inclosos els establiments situats dins de centres comercials o mercats municipals, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

S’exclouen d’aquest ajuts les empreses que es troben participades en  més d’un 50% per capital públic, fundacions.

 

La quantia de la subvenció  consistirà en una aportació única per persona beneficiària i en funció del nombre de treballadors serà de:

 

  • 000 €per a autònoms i microempreses amb menys de 9 treballadors
  • 000 per a petites empreses de 10 a 49 treballadors.
  • 000 € per a empreses de 50 treballadors o més.

 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença:

  • el dia 6 d'abril de 2022 a les 9:00 hores  i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

 

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

 

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html 

 

Al següent enllaç trobareu tota la informació que s’ha publicat sobre aquest tema i el procediment per a demanar els ajuts:

 

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2022/restauracio/

08/04/2022