AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Ajut a autònoms per a la contractació d’una persona treballadora assalariada

El Departament d'Empresa i Treball (Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral) ha publicat recentment un ajut per tal de fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d’atur per part dels autònoms/es que no tenen cap assalariat al seu càrrec.

Subvencions del programa TU+1 L'objectiu és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida i amb la finalitat de donar suport al creixement del negoci. L'ajut consisteix en subvencionar aquests contractes indefinits, crear ocupació i afavorir el creixement dels negocis de persones autònomes.

Va adreçat a:

- A persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.

- A les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.

- A persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

El contracte de treball objecte (1 únic contracte) de la subvenció ha de ser indefinit i per a una jornada igual o superior al 50%, i la durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut és de 18 mesos.

Podeu consultar els requisits, documentació a aportar i normativa (bases i convocatòria) al següent enllaç, i des d’on podreu iniciar el tràmit de sol·licitud. Recordeu que aquest tràmit només es pot fer per internet. https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-del-programa-TU1?moda=1

El termini per fer la sol·licitud és del 28 d'octubre de 2022, a les 9.00 h, fins a l'11 de novembre de 2022 a les 15.00 h Us adjuntem una infografia que recull la informació bàsica i un darrer enllaç que us permetrà consultar les preguntes més freqüents (PMF)

03/11/2022