AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

AJUTS DE LA GENERALITAT PER AUTÒNOMS

Ajuts del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, destinats a persones treballadores en règim d’autònoms
Ajut de fins a 2.000€, amb l’objectiu de garantir un salari del mes de març de 950€
Limitat als autònoms com a persones físiques, donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagin vist suspesa la seva activitat arran del decret de l’estat d’alarma
Per optar-hi cal que el resultat econòmic del mes de març del 2020 hagi estat inferior a 950€ i haver tingut una reducció mínima del 35% dels ingressos en relació al mes de març del 2019
La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000€
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia avui dilluns 6 d’abril i s’estendrà fins a esgotar el crèdit pressupostari. S’ha de tramitar via telemàtica, amb certificat digital. En cas de no disposar-ne, es podrà fer també amb l’idCAT Mòbil https://idcatmobil.seu.cat/
Les resolucions seran per ordre d’entrada, fins a esgotar la partida prevista de 7,5 milions/€
El tràmit no requereix adjuntar cap documentació justificativa d’ingressos ni despeses, només una declaració responsable
El termini màxim de resolució serà el 5 de juny, s’abonarà en un únic pagament. L’administració podrà requerir documentació justificativa fins al 31 de desembre del 2020
Lloc web del Departament de Treball per efectuar els tràmits:

 

06/04/2020