AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Resum Estat d’Alarma:
1. Estan al càrrec el president de l’Estat i els ministres de Defensa, Interior, Mitma i Sanitat

2. Tots els cossos i forces de seguretat autonòmics i locals sota el comandament d’Interior. Activades les forces armades per si de cas.

3. Cada CCAA farà la gestió ordinària, però sota les odres directes de l’Estat.

4. Circulació de persones (d’una en una, a peu o en vehicle) només en cas de:

- Compra aliments, farmàcia o béns 1a necessitat
- Assistència a centres sanitaris
- Assistència al lloc de treball
- Retorn al lloc de residència
- Cura de persones
- Entitats financeres o d’assegurances

5. Es podrà acordar tancar carreteres

6. Suspesa l’activitat educativa i universitària

7. Activitat minorista suspesa excepte en els següents casos (no hi són tots): menjar, productes 1a necessitat, farmàrcies, òptiques, higiene, estancs, premsa, TIC, tintoreries, perruqueries, comerç per internet...

8. Tancament de museus, arxius, monuments, espais d’oci, esport i restaurants (sí que es permet l’entrega a domicili). També suspeses les festes populars i revetlles

9. Espais de culte oberts però mirant cas a cas i evitant aglomeracions

10. Ministre de Salut al càrrec de centres públics i privats, encara que CCAA al càrrec de la gestió ordinària

11. S’assegurarà abastiment i subminstraments d’aliments i energètics

12. Mobilitat: es mantenen el 100% de serveis de rodalies, es redueix al 50% mitja distància, transport de viatgers per carretera i mar.

15/03/2020