AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Pregó 4 d'abril de 2022

04/04/2022

El Servei de recollida de residus del Consell Comarcal de Les Garrigues fa saber que a partir de les 14:00h es passarà a recollir els cubells pendents de la nit anterior. 

________________________________________________________

L'Ajuntament informa que aquesta nit es recull la fracció resta.

Cal treure els cubells al davant de la porta de casa a partir de les 20:00 fins a les 22:00 hores i l’endemà, entrar-los a casa abans de les 10 del matí.

Gràcies per la vostra col·laboració!______________________________________

L'Ajuntament informa que avui se celebra Ple Ordinari de l'Ajuntament, a les 22:00h. Es podrà seguir en directe a través de Ràdio Arbeca, al 107.8 FM.

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2021, 23 DE FEBRER I 17 DE MARÇ DE 2022.
 2. PRESA DE RAÓ DEL DECRETS D’ ALCALDIA DES DEL 23/12/2021 AL 29/03/2022.
 3. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, LLEI 15/2010 I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 4RT. TRIM. 2021.
 4. PROPOSTA ACCEPTACIÓ TERRENYS, CESSIÓ OBLIGATÒRIA I GRATUÏTA, DESTINATS A VIALS, CARRER PLA DE RUFIANS I PERLLONGACIÓ DE L’AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT.
 5. PROPOSTA DE RENOVACIÓ-NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA DEL MUNICIPI D’ARBECA.
 6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA I CLAVEGUERAM EN PART DEL NUCLI ANTIC” MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE AMB L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ EN EL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ ANOMENAT “CICLE GAUDÍ”.
 8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL FULL D’APREUAMENT DE L’EXPROPIACIÓ DE PART DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, 18.
 9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2021 DEL PRESSSUPOST PER A L’EXERCICI 2022.
 10. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 93 DE LES NNSS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC CONSISTENTS EN AJUSTAT EL PARÀMETRE DE SEPARACIÓ DE L’EDIFICACIÓ A VIALS EN LA CLAU 4A.
 11. INFORMES D’ ALCALDIA.
 12. PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS.

______________________________________

Actes de la Primavera Cultural per aquesta setmana.

Aquest dimecres a les 20h a la Sala Màrius Torres, Conferència sobre "Com crear una comunitat energètica a Arbeca", amb Eduard Oró i Victor Costa.

El dissabte a 2/4 de 8 del vespre a l'Abadia, estrena de la nova obra de teatre de la Companyia Rellotge de Sorra Garriguenc "No fa més de 9.000 anys". Entrada general 6€ i reduïda 5€.

I el diumenge a les 18:30h a l'Abadia, sessió de cinema amb la pel·lícula "El hombre del sótano". Entrada general 5€ i reduïda 4€.

Teniu les entrades disponibles al web arbeca.koobin.cat o divendres de 12h a 13h a les Oficines de l'Ajuntament o divendres per la tarda a la Biblioteca.

___________________________________________________

La Parròquia fa saber que el dimecres 4 de maig a les 9 del matí, s'organitza una sortida a Montserrat. Per apuntar-vos, truqueu al 636 089 275. Teniu temps fins al divendres 15 d'abril. El dinar i l'autocar tenen un cost de 37 euros. 

___________________________________________________

La Junta del Casal de la Gent Gran fa saber a tots els socis que durant aquest any compleixin 80 anys i també els que celebrin les noces d'or, si estàn interressats en participar de la festa d'homenatge el 24 de juny al Casal, ho comuniquin durant aquest mes d'abril, per tal de preparar les gestions de l'esdeveniment. Per més informació podeu contactar amb qualsevol membre de la Junta o trucar a la Rosa al 973 16 03 35.