AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Pregó 23 de juny de 2022

23/06/2022

L’Ajuntament d’Arbeca demana extremar la precaució i les mesures de seguretat per Sant Joan pel risc d’incendis.

Està totalment prohibit la utilització de petards i focs d'artifici prop de les zones agrícoles, especialment sembrats, marges i rostolls, solars i també fer-ho en el mobiliari urbà, finestres, parets, terrasses, etc. i en zones d’aglomeració de persones.

Limiteu-vos a la zona urbana i carrers asfaltats.

Recordem que també està totalment prohibit els fanalets que s'enlairin del terra així com fer fogueres particulars.

Demanem als veïns i veïnes que limitin l’ús dels petards i coets, tot pensant en les persones que necessiten descans, pateixen d’hipersensibilitat auditiva o trastorns de l’espectre autista i també en els animals de companyia.

Moltes gràcies i Bona Revetlla!!!

 

_____________________________________________________________

ES FA SABER

Que amb l'arribada de la calor i el bon temps augmenta la proliferació de vegetació a tots els solars i terrenys que hi ha a la zona urbana i urbanitzable del nostre poble.

Aquesta vegetació comporta, d'una part l'augment d'insectes molestos així com rosegadors, i per l'altra un cop seca, el perill d'incendi, incrementat aquest pel costum mediterrani de l'ús dels petards, moltes vegades utilitzats per infants sense la preceptiva vigilància de les seus pares o tutors.

La legislació actual i en concret l'establert al article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, determina que els propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en les degudes condicions mediambientals d'higiene, salubritat i han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació, establertes en la llei, l'incompliment d'aquesta obligació habilita a l'administració per l'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada així com la imposició de multes coercitives.

Per tot això S'ORDENA als propietaris dels referits solars i terrenys, que procedeixin de forma immediata a la neteja d'aquests, de forma que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d'higiene i salubritat.

______________________________________________________________

L'Ajuntament informa que aquesta nit es recolliran les fraccions d'orgànica i d'envasos.

També es recolliran, bolquers, compreses i excrements d'animals dins d'una bossa possada en un cubell convenientment senyalitzat.

Cal treure els cubells al davant de la porta de casa a partir de les 20:00 fins a les 22:00 hores i l’endemà hauràs d’entrar-los a casa abans de les 10 del matí.

____________________________________________________________

La Cooperativa Arbequina informa que aquest dissabte, el magatzem de fitosanitaris obrirà de 10h a 12h.

____________________________________________________________

CaixaBank comunica que l’oficina romandrà tancada del dia 27 de Juny al 8 de Juliol ambdós inclosos per vacances. Els dies 29 de Juny i 6 de Juliol l’oficina restarà oberta. L’Oficina disponible més propera és: 0066-Les Borges Blanques.

___________________________________________________

La Junta del Casal de la Gent Gran fa saber a tots els socis que participen de la Festa del dia de Sant Joan que s'obriran les portes de la sala a les 18:45h