AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Pregó 22 de juny de 2022

22/06/2022

L'Ajuntament informa que s'inaugura la temporada de piscines. A partir d'avui, amb l'obertura del bar, s'hauràn d'adquirir els abonaments allí mateix. 

________________________________________________________

ES FA SABER

Que amb l'arribada de la calor i el bon temps augmenta la proliferació de vegetació a tots els solars i terrenys que hi ha a la zona urbana i urbanitzable del nostre poble.

Aquesta vegetació comporta, d'una part l'augment d'insectes molestos així com rosegadors, i per l'altra un cop seca, el perill d'incendi, incrementat aquest pel costum mediterrani de l'ús dels petards, moltes vegades utilitzats per infants sense la preceptiva vigilància de les seus pares o tutors.

La legislació actual i en concret l'establert al article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, determina que els propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en les degudes condicions mediambientals d'higiene, salubritat i han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació, establertes en la llei, l'incompliment d'aquesta obligació habilita a l'administració per l'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada així com la imposició de multes coercitives.

Per tot això S'ORDENA als propietaris dels referits solars i terrenys, que procedeixin de forma immediata a la neteja d'aquests, de forma que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d'higiene i salubritat.

______________________________________________________________

L'Ajuntament informa que seguint el calendari del porta a porta, avui no hi haurà servei de recollida.

_____________________________________________

CaixaBank comunica que l’oficina romandrà tancada del dia 27 de Juny al 8 de Juliol ambdós inclosos per vacances. Els dies 29 de Juny i 6 de Juliol l’oficina restarà oberta. L’Oficina disponible més propera és: 0066-Les Borges Blanques.

___________________________________________________

La Junta del Casal de la Gent Gran fa saber a tots els socis que participen de la Festa del dia de Sant Joan que s'obriran les portes de la sala a les 18:45h

__________________________________________________

S'ha perdut una gosseta de color negre, blanc i marró, de mida petita. És un cadell "boterut". Si el trobeu, truqueu al 636 98 38 47.