AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Pregó 20 de març de 2024

20/03/2024

L'Ajuntament informa que avui hi ha el servei de deixalleria mòbil a l'encreuament d'Av. Montserrat amb C/ del Pou. L'horari és:

Avui de 17 h. a 19 h.

__________________________________________

L'Ajuntament informa que avui a les 20 h. hi ha Ple Municipal en sessió ordinària. Es podrà seguir presencialment a l'actual biblioteca l'Atlàntida (sala Màrius Torres de l'edifici Republicà).

L'ordre del dia és el següent:

 1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JORDI PERERA SANGRÀ COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ARBECA.
 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 21/12/2023 i 28/02/2024.
 3. PRESA DE RAÓ DEL DECRETS D’ ALCALDIA DES DEL 29/12/2023 AL 15/03/2024.
 4. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, LLEI 15/2010 I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 4Rt. TRIM. 2023.
 5. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 69/2024, DE 15 DE MARÇ, DE MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE REGIDORIES I DELEGACIONS ESPECIALS.
 6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
 7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
 8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2023 DEL PRESSSUPOST PER A L’EXERCICI 2023.
 9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES I L’AJUNTAMENT D’ARBECA EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT, ANY 2024, VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025.
 10. PROPOSTA D’AHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DE PONENT I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS.
 11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENYS AL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA.
 12. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 7/2024, DE 22 DE GENER DE 2024, DE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER PER AL FOMENT DE LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES ZONES RURALS.
 13. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL GRUP SEGRE I L’AJUNTAMENT D’ARBECA PER A LA DIFUSIÓ DEL JACIMENT IBÈRIC DELS VILARS MITJANÇANT EL CLUB DE SUBSCRIPTORS DE SEGRE.
 14. MOCIONS.
 15. INFORMES D’ ALCALDIA.
 16. PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS.

__________________________________________

Actes de la Primavera Cultural
8è Memorial Mossèn Anton Brú

Avui a les 19:30 h. a la sala l'Abadia, conferència "Com a casa enlloc", a càrrec de Laura Olivart, treballadora social del CAP de Les Borges Blanques.És tracta d’una conferència preventiva a la població sobre aquells elements que ens poden facilitar la continuïtat en el nostre domicili quan tenim algun tipus de necessitat, limitació o dependència.
Vine i participa!


Dijous, 21 de març a les 17:30 a la biblioteca l'Atlàntida, lectura de poemes "Dia Mundial de la Poesia".Dissabte, 23 de març a les 10 h. a la Fortalesa dels Vilars, caminada de la Fortalesa dels Vilars al conjunt arqueològic del Tossal de la Pleta de Belianes.
A les 19:30 h. a la sala l'Abadia, música amb "El Joglar amb Arnau Tordera" (cantant del grup Obeses).Diumenge, 24 de març a les a les 21:15 h. a la sala l'Abadia, taula rodona amb el tema "Tocats per l'herència" amb experts de Gabarró Advocats - Herències, presentat i moderat per la Sra. M Victòria Vidal Vives. Visionat del programa 30 minuts i col·loqui final amb la participació del públic assistent.


__________________________________________

Reunió informativa PELS AFECTATS DEL SECTOR AGRARI PER LA SEQUERA I EL TANCAMENT DEL CANAL D'URGELL.

La plataforma Manifest del Gran Urgell, Arbequina de Farratges i Cooperativa Arbequina, convoquen a qui pugui estar interessat, demà, 21 de Març a La sala Martinell (lateral Agrobotiga c/ Lleida nª24) a les 20 h.
__________________________________________

Cada dia, a supermercat Plusfresc, amb una compra mínima de 20€, et regalen un producte. Aquesta setmana, t’emportes de regal un paquet de macarrons gallo de 450gr. Amb la teva compra mínima de 20€, rebràs un paquet de macarrons Gallo de regal. Només a Plusfresc d’Arbeca.


__________________________________________

El dissabte, 23 de març "Celebració de la Paraula" a les 19 h. Diumenge de Rams, la "Benedicció de Rams" a les 11:30 h. a la plaça de l'església.

__________________________________________

S'obre el termini fins el 9 d’abril perquè l’estudiantat universitari pugui presentar la seva candidatura (fins a 3 màxim) en alguna de les més de 200 ofertes de pràctiques en empreses i entitats de les comarques rurals Leader de Catalunya.

Les ofertes es poden consultar a: https://www.odisseujove.cat/ofertes-de-practiques-2024/ 

La informació i el procediment de presentació de les candidatures per l’estudiantat és accessible a: https://www.odisseujove.cat/practicum/

Recordem els requisits de participació per l’estudiantat:

 • Matrícula en estudis oficials de grau o màsterd’una universitat inclosa dins del sistema universitari de Catalunya
 • En el cas d’estudiants de grau, cal haver superatun mínim del 50% dels crèdits en el moment de presentar la candidatura.
 • No haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l’empresa i/o institució que ofereix les pràctiques, excepte en aquells casos en què l’experiència laboral prèvia hagi estat per fer tasques totalment diferents de les que es realitzaran a les pràctiques.

(L’estudiant també ha de complir els requisits específics que l’empresa i/o institució ofertant especifiqui a l’oferta de pràctiques a la qual vol presentar candidatura, així com els requeriments que fixi la seva universitat en matèria de pràctiques).__________________________________________

Preinscripcions del curs 2024-25 d'educació infantil

Període: del 6 al 20 de març
Educació infantil. De 3 a 6 anys
Educació primària. De 6 a 12 anys (només alumnes nous a l'escola)
 
Enllaç a la pàgina preinscripció:
 


___________________________________________

L'Ajuntament informa que, com a conseqüència de la instal·lació dels serveis 4G i 5G al nostre municipi pot haver hi problemes d'interferències a la recepció de la senyal de televisió. Si teniu problemes per a poder veure la tv o alguns canals, l'empresa responsable del desplegament ha habilitat un centre d'atenció mitjançant el telèfon gratuït 900 833 999 per a resoldre-ho de manera gratuïta.