AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Pregó 18 de setembre de 2023

18/09/2023

L'Ajuntament recorda que aquest dimecres es fa la recollida de restes vegetals i d'esporga. Cal sol·licitar-ho a l'Ajuntament fins demà a les 13h. Recordem que s'han de treure màxim 4 sacs demà dimarts al veespre-nit.

_______________________

 

Diumenge 24 a les 19h a l'Abadia, Cinema amb la pel·licula "20.000 especies de abejas", pel·licula preseleccionada als Oscars. Entrada general 4,5€ i reduïda 3€. A la venda a arbeca.koobin.cat, el dijous de 12h a 13h o el mateix diumenge a guixeta.

_____________________

 

L’Ajuntament recorda a les persones que passegen un gos pel carrer l’obligació  d'adoptar Ies mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves deposicions fecals, residus alimentaris les voravies, zones de vianants, parterres, zones verdes, zones terroses, parcs, façanes d'edificis, mobiliari urbà o indrets d'ús general de trànsit, estança o joc dels ciutadans, i en tot cas es procedirà immediatament ala neteja dels elements afectats.

La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les deposicions fecals s'han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als llocs adequats que estableixi I’ Ajuntament, o en el seu defecte, als contenidors de matèria orgànica del municipi. Hi ha papereres especifiques al Parc del Cementiri Vell, Plaça Lluís Companys, Pàrquing de la Plaça de la Serp, Castell i final del carrer Germanes Dominiques al costat de l’Avinguda de Les Garrigues.

Es recorda que d’acord amb l’ordenança reguladora de la tinença d'animals dins el terme municipal d'Arbeca  l’incompliment de l’obligació de recollir els excrements o deposicions dels animals de companyia és considerada com una falta amb una sanció de fins a 750€.

Moltes gràcies