AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Degut al caràcter excepcional en motiu de la pandèmia pel coronavirus i per l’estat d’alarma declarat pel Govern de l’Estat, es convoca sessió ordinària plenària mitjançant el sistema de videoconferència avui 18 de gener de 2021 a les 21:00 hores que podreu seguir mitjançant Ràdio Arbeca al 107.8 FM i també al Canal de YouTube de l’Ajuntament d’Arbeca

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 9 de novembre de 2020.

 

  1. Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 23/09/2020 al 31/12/2020.

 

  1. Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors, 3r Trimestre de 2020.

 

  1. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2021

 

  1. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 05/2020 per al pressupost de l’exercici 2020.

 

  1. Mocions

 

  1. Informes d’ Alcaldia

 

  1. Precs, preguntes i suggeriments

17/01/2021