Ajuntament d'Arbeca
10 de juliol de 2020
max: 33°C
min: 17°C


Festes i tradicions mida del text -a +a

Fira de Sta Caterina

La Fira de Sta. Caterina es celebra als vols del 25 de novembre. 

Durant tot el diumenge és realitza una fira amb tots els ingredients tradicionals, amb parades de productes artesanals, roba, etc...

Al mig del recorregut final hi ha un gran foc on couen l'esmorzar típic "fesols amb llonganissa" regats amb el millor oli del món.

SITUACIÓ

La comarca de les garrigues està situada a l'extrem meridional de la depressió central catalana i amb un sector que forma part del Pla d'Urgell. Hom i distingueix Les Garrigues altes i les baixes les últimes amb centre a les Borges Blanques i on s'hi troba el municipi d'Arbeca.

VEGETACIÓ

La vegetació és caracteritza per estar formalment modificada per l'home. L'activitat agrícola i ramadera, han canviat de forma rotunda el paisatge vegetal. La garriga es la comunitat que hi trobem i constitueix un bon refugi per les espècies de caça menor. La vegetació forestal és bàsicament de pi blanc, alzina, llentisca, olivera silvestre, coscoll, romani i farigola.

FAUNA

Pel que fa a la fauna present a l'àrea hi ha la presència de bastants espècies amb la següent classificació:

- Cinegètiques: Perdiu, conill, llebre, guatlla, tudó, tord, griba, merla, tortola, Sisons i senglar.

- Predadors: Guineu, garsa i cornella.

PLA D'ACTUACIONS

Es centra principalment en:
- Amortiguar l'efecte de l'aplicació d'herbecides i insecticides, es proposa mantenir o augmentar els marges fins a una amplada de 6 m. Els accidents amb maquinària s'evitaran amb la col.locació d'elements a les màquines per fer fugir els animals.

- Es proposa la sembra de cereals de cicle llarg en petites superfícies que serveixin d'aliment a la fauna. L'area disposa d'un sistema d'abeuradors, per les èpoques més seques de l'any. Es realitza un control exhaustiu de predadors.

PLA D'APROFITAMENT

Totes aquestes mesures es centren principalment en tenir una area excel.lent per practicar la caça que juntament amb unes bones repoblacions procedents de la granja cinegètica de la pròpia area, fan que s'aprofiti de forma intensa tota la superfície.Ajuntament d'Arbeca - 973 160 008 - Plaça Generalitat, 3 - Codi Postal 25140
Contacte - Mapa web - Nota legal - Crèdits