Ajuntament d'Arbeca
19 d'octubre de 2019
max: 23°C
min: 16°C


L'ajuntament informa mida del text -a +a

Oferta de treball persona jove en pràctiques
16 d'octubre de 2019

Contracte de Pràctiques de Garantia Juvenil
L'Ajuntament ofereix lloc de treball a una persona jove.
Les persones interessades, envieu currículum a l'adreça de correu electrònic: promocioeconomica@arbeca.ddl.net
Teniu temps d'enviar-los fins diumenge 27 d'octubre de 2019.


PLE ORDINARI
9 d'octubre de 2019

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per aquest dilluns 21 d’octubre a les 21:00 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent.


ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió d’11 de juliol de 2019.

2.    Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r i 2n. Trimestres 2019.

3.    Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/04/2019 a 30/09/2019

4.    Donar compte del Decret 113C/2019 d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2018.

5.    Proposta d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020 i següents.

6.    Proposta d’aprovació del Procés de Participació Ciutadana sobre el futur del mercat setmanal destinat a la venda d’antiguitats, andròmines i productes de segona mà.

7.    Mocions

8.    Informes d’ Alcaldia

9.    Precs, preguntes i suggeriments

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo  sintonitzant Ràdio Arbeca.

AUTORITZACIÓ ARBEQUÍ DE FERRO 2019
12 d'agost de 2019

Autoritzacions Arbequí de Ferro 2019

Les Autoritzacions per participar a l'Arbequí de Ferro 2019 s’han de portar a la biblioteca municipal fins dimarts, 13 d'agost i a les oficines d'atenció ciutadana de l'ajuntament fins el dimecres, 14 d'agost pel matí.

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR A INSTAGRAM
12 d'agost de 2019

NOVA UBICACIÓ DELS CONTENIDORS DE BROSSA
6 d'agost de 2019

L'Ajuntament d'Arbeca comunica que a partir d’avui es procedeix a fer un canvi d'ubicació d'alguns contenidors de la recollida selectiva de residus per una distribució proporcional en tot el casc urbà.

 

·         Els contenidors situats fins ara a  l'Av. dels Portals es reubicaran de la següent manera:

El del vidre es trasllada al Carrer Omellons amb confluència amb la Plaça Lluís Companys.

Els d'envasos i cartró es traslladen al Carrer Alcalde Mullerat a l'alçada de la glorieta de la Plaça del Toll.

Els de rebuig i l'orgànica es canvien a l'entrada de vianants de l'aparcament de la Plaça de la Serp.

·         Els contenidors de rebuig i orgànica de la PLAÇA LLUÍS COMPANYS, es traslladen al Carrer Omellons en confluència a la mateixa Plaça.

·        
Els del Carrer Tarragona es traslladen tots  al carrer Marinada amb  confluència al Carrer del Pou.

·        
Els del carrer Germanes Dominiques, els trobareu ara, al Carrer Raimunda Elias en confluència amb el Carrer Sant Pere Claver.

 

 

·         Els contenidors que hi havia fins avui al carrer Lleida de recollida selectiva de paper / cartró, vidre i  envasos,  els trobareu ara al Carrer del Sol de Ponent en confluència amb Santiago Rossinyol.

PLE EXTRAORDINARI
10 de juliol de 2019

Es convoca Ple Extraordinari aquest dijous, 11 de juliol a les 10 de la nit, per a l'aprovació del Cartipàs Municipal.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de 15 de juny de 2019.

2. Presa de raó dels decrets d'Alcaldia de caràcter d'autoorganització municipal.

3. Proposta de constitució dels Grups Municipals.

4. Proposta de nomenament dels membres de la Comissió Especial de Comptes.

5. Proposta d'aprovació de les Festes Locals per a l'any 2020.

6. Proposta d'acord d'aprovació de declaració especial interès i utilitat municipal d'activitats agropecuàries i bonificacions IBI rústica.

7. Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials a l'obra "Peatonalització del carrer Pregàries"

8. Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials a l'obra "Peatonalització del carrer Abadia".

9. Proposta d'aprovació del Compte General per a l'exercici 2018.

Aquest acte, es celebrarà a la Sala de Plens de la Casa de la Vila i és públic i obert a tothom que hi vulgui assistir.

També podreu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca.
.............................................................................................................................
MESURES PER PROTEGIR-NOS DE LA CALOR I EVITAR INCENDIS
28 de juny de 2019

Prohibit fer foc a la Capella estiu 2019
INSTRUCCIONS PER COMPATRE L'ONADA DE CALOR

Beu aigua en abundància i fes que la mainada i la gent gran en begui. No noten la set com tu.

Si has de sortir al carrer posa't un barret, vesteix amb roba lleugera i ves per l'ombra.

Passeja el gos, fes running o ves al mercat a les hores amb menys sol.

Actualment ens trobem en fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) com a conseqüència de l'onada de calor.

EVITEM INCENDIS

S'han establert determinades prohibicions en la realització de tasques agrícoles atesa l'activació del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Destaquem la PROHIBICIÓ de la utilització en les tasques agrícoles de qualsevol tipus de màquina recol·lectora o empacadora de palla de cereal.


SUBVENCIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DEL CARRER ABADIA DE LA DIPUTACIÓ
27 de juny de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’AJUNTAMENT D’ARBECA:

 

Actuació: RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DEL CARRER ABADIA.

Atorgament: DECRET 5765 DE 18 DE DESEMBRE DE 2018.

Anualitat: 2018

Import subvenció: 20.000,00 €                                               
SUBVENCIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DEL CARRER PREGÀRIES DE LA DIPUTACIÓ
27 de juny de 2019

 LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’AJUNTAMENT D’ARBECA:

 

Actuació: RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DEL CARRER PREGÀRIES.

Atorgament: DECRET 5766 DE 18 DE DESEMBRE DE 2018.

Anualitat: 2018

Import subvenció: 20.000,00 €                          
SUBVENCIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER PREGÀRIES DE LA DIPUTACIÓ
27 de juny de 2019

 LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’AJUNTAMENT D’ARBECA:

 

Actuació: RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER PREGÀRIES.

Atorgament: DECRET 5656 DE 12 DE DESEMBRE DE 2018.

Anualitat: 2018

Import subvenció: 40.000,00 €                          
SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL
27 de juny de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA, PER LES DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL, PER UN IMPORT DE 18.617 €.
SUBVENCIÓ DEL PLA D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ
26 de juny de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS.

Actuació: DESPESES ORDINÀRIES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

ENLLUMENAT PÚBLIC.

Atorgament: JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ 5 DE MARÇ DE 2018.

Anualitat: 2018

Pressupost de l’actuació: 10.000,00 €                

Import subvenció: 7.968,90 €        

                                     
Concurs del disseny de la portada del programa de festa major 2019
19 de juny de 2019

Bases del concurs del disseny de la portada del programa de festa major
Vols ser partícip de l'edició del programa de festa major? Si és així, participa en el concurs del disseny de la portada del programa de festa major 2019, el plaç de presentació de treballs és del dia 19 de juny al 5 de juliol. Les bases del concurs les teniu adjuntes amb pdf i/o les podeu passar a recollir per les oficines d'atenció ciutadana de l'ajuntament i també les trobareu a les xarxes socials. Animeu-vos a participar!
HORARI D'ALCALDIA
18 de juny de 2019

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament us fa saber que el seu horari d’atenció al públic serà els dijous de 6 a 8 de la tarda.

Per demanar hora de visita cal que us poseu en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Facebook de l'Ajuntament
18 de juny de 2019

Comuniquem a tots els seguidors de la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament d’Arbeca, que degut a problemes tècnics no estarà operativa fins a nou avís.

PLE EXTRAORDINARI
13 de juny de 2019

Es convoca Ple Extraordinari aquest dissabte,15 de juny a les 12 del migdia , per a la constitució de la nova Corporació Municipal.

ORDRE DEL DIA:

1.- Constitució de la Mesa d'Edat.

2.- Constitució de la Corporació.

3.- Elecció de l'Alcalde.


Aquest acte , se celebrarà a la Sala de Plens de Casa de la Vila i és públic i obert a tothom que hi vulgui assistir.

També podreu seguir-lo sintonitzant  Ràdio Arbeca. ...............................................................................................................................
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA XXXV FIRA DE SANTA CATERINA.
6 de juny de 2019

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, QUE HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A LA XXXV FIRA DE SANTA CATERINA.
PLE MUNICIPAL
1 d'abril de 2019

El Ple Corporatiu Municipal d’Arbeca convoca Sessió Ordinària per aquest dimecres , 3 d’abril a les 21:00 hores , a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent :

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 16 de gener de 2019.

2.    Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 4r. Trimestre 2018.

3.    Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/01/2019 fins 31/03/2019.

4.    Sorteig Meses electorals eleccions a les Corts Generals.

5.    Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER PREGÀRIES.

6.    Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER ABADIA.

7.    Proposta de nomenament Secretaria Registre Civil del Jutjat de Pau.

8.    Proposta d’adquisició de la finca amb immoble urbà situada a la Plaça Generalitat, 1.

9.    Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la preservació i la rehabilitació de les construccions rurals tradicionals de pedra seca en la modalitat de cabana de volta.

10.  Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions als comerços i productors locals per a la millora de la sostenibilitat del medi ambient.

11.  Proposta d’acord per sol·licitar del departament de treball, afers socials i famílies una pròrroga al conveni corresponent a les 5 places de naturalesa públiques per a la residència municipal d’Arbeca per a l’any 2020.

12.  Proposta d’acord de denominació de carrers i espais urbans i la seva inclusió en el nomenclàtor municipal.

13.  Mocions

14.  Informes d’ Alcaldia

15.  Precs, preguntes i suggeriments

 

 

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també pot seguir-se per Ràdio Arbeca, freqüència 107.8 del receptor de ràdio.

 

SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PER EQUIPAMENTS CULTURALS PER DESPESES DEL 2018.
29 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES), PER A LA INCORPORACIÓ D'INFRAESTRUCTURES CULTURALS DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS EN CONCEPTE D'AJUTS A LES PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL
18 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS A LES PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PER LES DESPESES 2018 DE LA BIBLIOTECA ATLÀNTIDA DE LA VILA
14 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS A LES BIBLIOTEQUES PER LES DESPESES DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PELS PROJECTES CULTURALS 2018 DE LA VILA
12 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A PROJECTES CULTURALS DE L'ANY 2018.
XXXVIIª. Mostra de Creacions Literàries Sant jordi 2019
5 de març de 2019

XXXVIIa MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES SANT JORDI 2019

BASES:

1a. Participació

Podran participar-hi els residents o els vinculats a la vila.

 

2a. Modalitat

Es podran presentar obres en prosa o poesia: el tema serà lliure.

 

3a. Categories

A.    Nois i noies de 1r. i 2n. curs de primària

B.     Nois i noies de 3r. i 4t. curs de primària

C.     Nois i noies de 5è. i 6è. curs de primària

D.    Nois i noies de 1r. i 2n. curs d’ESO

E.     Nois i noies de 15 a 18 anys

F.     Adults de 19 a 100 anys.

 

4a. Presentació

Els treballs seran en català, escrits a mà i amb lletra clara, o bé a màquina i a doble espai. En les obres hi constarà la lletra de la categoria corresponent. S’hi adjuntarà un sobre tancat, amb la mateixa lletra escrita a l’exterior i amb el títol; a l’interior hi haurà el nom o el pseudònim de l’autor amb la seva adreça.

 

5a. Lloc i Termini de Presentació

Els treballs es presentaran a la BIBLIOTECA L’ATLÀNTIDA D’ARBECA fins a les 20 h del dijous, dia 11 d’abril de 2019.

 

6a. Propietats dels treballs

Les obres es tornaran als seus autors, fora de les premiades que restaran en poder de l’Ajuntament d’Arbeca, i seran editades periòdicament.


7a. Jurat

 

El Jurat d’aquesta XXXVIa Mostra Literària estarà format per 9 persones relacionades amb el món de la cultura de la nostra vila:

 

M. Ester Artigas Masot                     

Jordi Balagué Sans

Ricard Berengué solé                          

Concepció Boldú Querol

Josep M. Garret Bosch                      

Sílvia Husillos Aiguadé                        

M. Teresa Marcet Sanchez               

Oriol Teixidó Garcia

                                                                                                             

8a. Lliurament de premis

El dia 21 d’abril a la tarda, es farà l’entrega de premis. (Podreu consultar els detalls de l’acte, al tríptic de la programació de la Primavera Cultural: IV Memorial Anton Brú)

 

9a. Premis

Es donarà un llibre a cada participant, i un lot de llibres al guanyador de cada categoria i modalitat, valorats en 60€ en les categories infantils, 70€ en la categoria E i 90 € en la d’adults.

 

10a. Qualitat

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si les obres no tenen la qualitat mínima exigida. Es tindran en compte les incorreccions sintàctiques i ortogràfiques.

 

11a. Extensió

Cada concursant no podrà presentar més d’una obra per modalitat, amb un màxim de 5 folis o el seu equivalent a mà.


12a. Notes

El fet de concursar comporta l’acceptació de les presents bases i la decisió del Jurat davant qualsevol problema imprevist. El Jurat d’aquest any no podrà participar en la present Mostra.

   

 

PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT
1 de març de 2019

La Fibra òptica arriba a Arbeca
19 de febrer de 2019

L’Ajuntament informa a tota la població que les empreses de telecomunicacions ORANGE i ADAMO s’han interessat per la instal·lació de la xarxa de FIBRA ÒPTICA al nostre municipi.

Aquestes dues empreses ja han demanat les autoritzacions oportunes per instal·lar cada una la seva xarxa.

Es tracta de l’oferiment d’un servei de connexió ultra ràpida a INTERNET.

Per aquesta raó és molt probable que els comercials legalment autoritzats d’ambdues empreses visitin les vostres llars amb la finalitat de fer clients.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PELS SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'ESTIU 2018
14 de febrer de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS.
Bases per participar a la Rua de Carnaval
15 de gener de 2019

BASES

La Regidoria de Festes del nostre Ajuntament, posa a la disposició de tots els veïns les BASES per participar a la RUA DE CARNAVAL d’aquest any.

Les podeu passar a recollir per les Oficines de l’Ajuntament; la Biblioteca o també podeu consultar-les en aquesta a pàgina web de l’Ajuntament i a l’Ebando.

Per inscriure-us ho heu de fer a la Biblioteca Municipal de 5 a 8 de la tarda fins el divendres 1 de març.

PLE ORDINÀRI
14 de gener de 2019

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per aquest dimecres, 16 de gener a les 20:30 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 13 de desembre de 2018.

 2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r. Trimestre 2018.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 26/09/2018 fins 31/12/2018.

4.Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 04/2018 del pressupost vigent.

5.Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les NNSS de planejament per ajustar els límits de l’Equipament de l’Escorxador.

6.Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici 2019, de les bases d’execució i de la plantilla de personal.

7.Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a l’obra PEATONALITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ XARXA D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL CARRER PREGÀRIES.

8.Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a l’obra PEATONALITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ XARXA D’AIGUA DEL CARRER ABADIA.

9.Mocions

10.Informes d’ Alcaldia

11.Precs, preguntes i suggeriments

Aquest acte és públic per a tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA a la freqüència 107.8 de la FM. del vostre receptor de ràdio  
TALL EN EL CORRENT ELÈCTRIC
21 de desembre de 2018

Plànol dels carrers afectats

La Companyia FECSA-ENDESA informa , als veïns dels carrers :

ÀNGEL GUIMERÀ, 

RAFEL DE CASANOVES,

LA FASSINA i

l’AVINGUDA DE MONTSERRAT, de l’alçada del carrer GERMANES DOMINIQUES fins a la CARRETERA DE LLEIDA,

que el proper dijous, 27 de desembre hi haurà una tallada en el corrent elèctric que afectarà als immobles d’aquests carrers.

L’horari : de les 08:00 fins a les 10:00.

 

Disculpeu les molèsties

PLE EXTRAORDINARI
12 de desembre de 2018

El Consell Municipal convoca PLE EXTRAORDINARI per demà dimecres  13 de desembre a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Plens de la casa de la Vila amb el següent


ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 5 de novembre de 2018.

2.    Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 306/2018, de data 5 de desembre de 2018, pel qual es sol·licitar un conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la formalització de les places públiques a la residència d’Arbeca.

3.    Proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns a expropiar. Immobles situats al carrer Vidal i Barraquer, 11 i 13.

Aquest acte és públic per a tothom , recordeu que també podeu seguir-lo per Ràdio Arbeca, la vostra emissora.

PLE EXTRAORDINARI
5 de novembre de 2018

El consell Municipal convoca el Ple Municipal en Sessió Extraordinària per aquest dilluns 5 de novembre a les 21:00 hores per tractar els assumptes relacionats amb el següent Ordre de Dia:

 

1.       Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 2 d’octubre de 2018.

2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals a regir a partir de l’1 de gener de 2019.

3.       Proposta d’aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2019.

4. Proposta d’inici de l’expedient per a l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça Generalitat, 1.

 

 

 

Aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir, per altra banda també podrà escoltar-se per Ràdio Arbeca, al 107.8 del dial de la FM.

DEFUNCIÓ
2 de novembre de 2018

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de :

PAULINA MATA SANFELIU
Casa Mortuòria a "Cal Milio dels Omellons"


El funeral i enterrament seran demà dissabte, 3 de novembre, a les 11 del matí a l'Església Parroquial d'Arbeca.

El cos de la difunta serà a la Sala de vetlles de l'Avinguda dels Portals a partir de les 11 d'aquest matí.

INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
2 de novembre de 2018

L'Ajuntament informa a tots els veïns , que la Companyia ENDESA Distribucions, degut a les obres de manteniment i instal·lació que està realitzant en diferents indrets del nostre poble, procedirà , aquest dilluns 5 de novembre , a fer tallades intermitents del corrent elèctric en les següents zones i horaris:

De 07:00 a 09:00 del matí i de 13:00 a 15:00 hores, es veuran afectats els veïns de les següents zones:

CARRERS:

Barcelona, Borgetes,  Castell,  Comptes d’Urgell,   Domènech Cardenal,  Duch de Cardona,  Empordà,  Enric Granados,  Fortí,   Gaudí,  Girona,  Hospital,  Jardí,  Joan Maragall,  Joan March,  Les Garrigues,  Lleida,  Llevant,  Lluís Millet,  Mestre Vigatà,  Major,  Mallorca,  Molí Vell,  Nou,  Pallars,  Rafel de casanoes,  Roser,  Santiago Rusinyol,  Segrià,  Sol Ponent,  Sant Joan,  Urgell,  Vilars.

AVINGUDES:

Borges Blanques,  Del Canal,  Miralcamp,  Mollerussa,  PuigGros,  Tarradelles,  Vilanova de Bellpuig.

PLACES:

Generalitat,  Major,  Mercat,  Església.

PARTIDES i CAMINS:

Font de la Juliana, Guixera,  Plans, Pol·lígon Industrial 18,  Salat,  Sanahuja,   Serra,  Torre Ros i  Carretera de LLeidaDe 06:00 a 07:00 del matí i de 15:00 a 16:00 de la tarda, es veuran afectats els veïns de les següents zones:

CARRERS:

Abadia,  Alcalde Mullerat,  Alcalde Ramon Pifarré,  Àngel Guimerà,  Castellots,  Fassina,  Forn,  Germanes Dominiques,   Garbí Harmonia,  Onze de Setembre,  Pont,  Prades,  Rafel de casanovas,  Roser,  Sant Feliu,  Sant Jaume,  Sant Pere Claver,  Sant Roc,  Tramuntana, Vidal i Barraquer,  i Eventuals.

AVINGUDES:

Borges Blanques,   Portals, Verge de Montserrat

PLACES:

Toll,  Major.

PARTIDES i CAMINS:

Creu de Sant Roc,  Pedruell,  Pla de Castellots,  Secà

SERVEI DE TAXI AL CEMENTIRI
29 d'octubre de 2018

L’Ajuntament informa a tots els veïns que , com cada any, posa a la vostra disposició un servei gratuït de taxi per anar i tornar del cementiri els següents dies i hores:

El dimecres dia 31 i de davant l’Ajuntament , l’horari serà de 14:00 a 18:00 hores .

El dijous , Dia de Tots Sant ,també de davant l'Ajuntament,  aquest servei  funcionarà de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00.

NOU MERCAT D'ANTIGUITATS
11 d'octubre de 2018

L'Ajuntament informa a tots els veïns que aquest diumenge dia 14, a la zona del Vial entre l’Estadi Municipal i les Piscines, a l’alçada de la intersecció amb el carrer Germanes Dominiques, s’inicia un nou MERCAT d’ANTIGUITATS, andròmines i articles de segona ma.

L’Horari serà tots els diumenges al matí des de primera hora fins a les 2 de la tarda.
Per aquest motiu, restarà tallat al trànsit rodat el Vial del fondo des del Camí de la Creu de sant Roc fins al camí de santa Caterina.

Podrà circular-se per l’Avinguda de Montserrat que restarà oberta al transit.
A l'ESCOLA SENSE COTXES
11 d'octubre de 2018

Fem saber a tots els veïns que a partir d’aquest dilluns 15 d’octubre, els accessos al Col·legi ALBIRKA quedaran restringitsal tràfic rodat, i que només es podrà accedir amb vehicle fins a la Plaça del Mercat i carrer Castell; tancant des de les escales del Pati Petit fins a les escales de l’Edifici Nou en direcció a l’entrada habitual de l’escola.
Els alumnes que tinguin alguna impossibilitat física per apropar-se al Col·legi des d’aquestes zones, caldrà que ho comuniqui a la direcció de l’Escola.
PLE ORDINÀRI
1 d'octubre de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per el proper dimarts 2 d’octubre a les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.ORDRE DEL DIA: 


1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 10 de juliol de 2018.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 2n. Trimestre 2018.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/07/2018 fins el 25/09/2018.

4.Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 03/2018 del pressupost vigent.

5.Proposta d’aprovació de la modificació de les NNSS de planejament per ajustar els límits de l’Equipament de l’Escorxador.

6.Proposta d’aprovació inicial de la relació de béns a expropiar. Immobles carrer Vidal i Barraquer, 11 i 13.

7.Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de béns patrimonials a l’associació juvenil “la Petjada del Secà” i aprovació del conveni de cessió.

8.Proposta de nomenament de la persona idònia titular i substituta per a la Secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau d’Arbeca.

9.Mocions

10.Informes d’ Alcaldia

11.Precs, preguntes i suggeriments Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca.
AIGUA, Primer semestre 2018
4 de setembre de 2018

L’Ajuntament d’Arbeca informa  que  posa en cobrament  els rebuts del subministrament d’aigua potable del primer Semestre de 2018.

El període de pagament és del 3 de setembre fins al 5 de novembre de 2018;
PLE ORDINARI: dimarts 10 de juliol de 2018
10 de juliol de 2018

El Consell Municipal convoca el Ple Municipal  en sessió Ordinària per avui dinarts, 10 de juliol a les 21:00, per tractar els assumptes relacionats amb la següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 18 de maig de 2018.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r. Trimestre 2018.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 29/03/2018 fins el 30/06/2018.

4.Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2017.

5.Proposta d’aportació de capital, adquisició d’elements patrimonials i venda de participació de la societat mercantil Subministres d’Arbeca, SL.

6.Proposta d’aprovació inicial modificació de crèdits 02/2018 i d’aportació d’una part del superàvit a inversions financerament sostenibles.

7.Proposta d’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2019.

8.Informes d’ Alcaldia

9.Precs, preguntes i suggeriments 

Aquest acte és obert a tothom qui hi vulgui assistir, per altra banda també es podrà escolatar a través de Ràdio Arbeca, sintonitzant el dial 107.8 de  la FM.
SUBVENCIÓ DEL PLA D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ
20 de juny de 2018

cartell
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A ATORGAT UNA SUBVENCIÓA L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS.

Actuació: DESPESES ORDINÀRIES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC.

Atorgament: JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ 5 DE MARÇ DE 2018
Anualitat: 2017

Pressupost de l’actuació: 10.000,00€

Amb la col·laboració de: Import subvenció : 7.968,90€
SUBVENCIÓ IEI PER A EQUIPAMENTS CULTURALS BÉNS MOBLES
13 de juny de 2018

CARTELL
L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS- FUNDACIÓ PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA VA A ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA LÍNEA D’AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS BÉNS MOBLES
Actuació: MILLORA DE L’EQUIPAMENT D’AUDIO I DE SO DE LES SALES SOCIOCULTURALS DE L’AJUNTAMENT.
Atorgament: JUNTA RECORA NUM 3 DEL 10/10/2017
Anualitat: 2017
Import atorgat: 821,50€
SUBVENCIO PLA DE CAMINS
12 de juny de 2018

cartell
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PLA DE CAMINS ANUALITAT 2016:

Actuació: ARRANJAMENT DELS CAMINS AL TERME MUNICIPAL D’ARBECA
Atorgament: JUNTA DE GOVERN 27/2017 de 31/07/2017
Anualitat: 2016
Pressupost de l’actuació: 11.763,74€
Import Subvenció: 4.580,00€
COMENÇA EL CONCURS PEL DISSENY DE LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2018
1 de juny de 2018

Bases Concurs Festa Major 2018
Ja s'acota l'agost.....i amb ell el temps de la Festa Major. I cal començar a preparar-la, per això es dona el tret de sortida publicant les bases del concurs del disseny de la portada del programa de la Festa Major 2018.

Us adjuntem amb aquesta noticia les bases i les bases del concurs del disseny de la portada del programa de la Festa Major d'Arbeca2018,  i us animem a participar-hi.

Teniu temps fins al 29 de juny per entregar els vostres dissenys.

Som-hi!!!
EL PROPER DIMARTS, 29/05/2018 i DIJOUS 31/05/2018, TALL DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
25 de maig de 2018

Per motius de la millora de la xarxa elèctrica, el proper dimarts, 29 de maig de 2018,, de 09:00 a 12:00, es duran a  terme la realització d’uns treballs de MILLORA a les nostres instal·lacions elèctriques, per aquest motiu la companyia ENDESA es veu obligada a interrompre el subministrament d’energia elèctrica.

RECORDEU
Dimarts, dia 29/05/2018 de 09:00 a 12:00  hores.
Dijous. dia 31/05/2018 es faran tres talls de llum:
des de 06:30 a 08:30
des de 11:30 a 12:30
des de 18:30 a 20:30

ADJUNTEM EL LLISTAT DE CARRERS AFECTATS. Per veure els carrers afectats feu clic AQUÍ

Preguem disculpin les molèsties que aquesta interrupció programada els hi pugui ocasionar.


LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA SOBRE LA SUBVENCIÓ DIRECTA DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT
24 de maig de 2018

cartell informatiu
S'informa de la subvenció directa per la Rehabilitació de la Façana de l'Ajuntament d'Arbeca.
PLE EXTRAORDINÀRI
16 de maig de 2018

El consell Municipal convoca el Ple Municipal en Sessió Extraordinària per aquest divendres 18 de maig a les 21:00 hores per tractar els assumptes relacionats amb el següent Ordre de Dia:

 

1.       Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 9 d’abril de 2018.

2.       Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 112/2018, de 20 d’abril, pel qual s’acorda l’adhesió al Projecte de dignificació dels deportats garriguencs als camps nazis.

3.       Donar coneixement del Decret d’Alcaldia núm. 103/2018, de data 28 de març de 2018, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost per a l’exercici 2017.

4.       Proposta d’aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.

5.       Proposta d’aprovació de l’expedient d’incorporació de crèdits d’exercicis tancats 01/2018 al pressupost de l’exercici 2018.

6.       Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de personal per a l’exercici 2018.

7.       Proposta de resolució del conveni de cessió d’ús temporal d’espais municipals d’Arbeca a l’Associació Juvenil “La Petjada del Secà”.

8.       Mocions.

 

 

Aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir, per altra banda també podrà escoltar-se per Ràdio Arbeca, sintonitzant al dial 107.8  de la FM.

inicien les obres de gasificació a Arbeca
10 de maig de 2018

L’Ajuntament informa que durant els propers dies l’empresa GAS NATURAL iniciarà les visites casa per casa per tal de dur a terme la gasificació d’Arbeca.

La comercialització la realitzaran comercials degudament identificats.

També s’informa que la planta de gas ja està finalitzada i que, en breu, s’iniciaran les obres de canalització dels carrers.

Concurs públic per adjudicació del servei de la Piscina Municipal
9 de maig de 2018

L’Ajuntament informa que s’ha obert el concurs públic per a l’adjudicació de l’arrendament del servei de bar, cobrament d’entrades i abonaments i neteja del recinte de les Piscines Municipals per aquest estiu 2018.

Qui estigui interessat pot passar a recollir les bases per les oficines municipals en horari d’atenció al públic.

El termini per presentar les propostes finalitza el proper dia 31 de maig.

Cobrament de l'Impost Municipal de vehicles
11 d'abril de 2018

L’Ajuntament d’Arbeca ha delegat a l’Organisme de Recaptació de la Diputació de Lleida la gestió del cobrament de l’IMPOST MUNICIPAL DE VEHICLES.

El període voluntari de cobrança del tribut d’aquest any 2018 serà el comprès entre el 30 d’abril fins el 5 de juliol;  i la data de càrrec al banc, dels rebuts domiciliats, serà el dia 4 de juny.

Els contribuents que no tenen l’impost domiciliat rebran la notificació del rebut al seu domicili.

 

Per qualsevol gestió que es vulgui realitzar en relació a l’Impost caldrà accedir a l’oficina comarcal de Les Borges Blanques o a la seva oficina central de Lleida.

En tot cas, per qualsevol dubte, poden dirigir-se a les oficines municipals d’aquest Ajuntament.

PLE ORDINARI
9 d'abril de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per avui dilluns 9 d'abril a les 9  del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 12 de febrer de 2018.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 4rt. Trimestre 2017.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 29 de desembre de 2017 fins el 28 de març de 2018.

4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 01/2018.

5.Proposta d’acceptació de terrenys obligatòria i gratuïta destinada a vials carrer Alcalde Pifarré.

6.Proposta d’acceptació de terrenys obligatòria i gratuïta destinada a vials carrers Sol Naixent i Primer de Maig.

7.Proposta d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc i la relació de béns i drets a expropiar.

8.Proposta de resolució de les reclamacions i aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials a l’obra urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc.

9.Proposta de concórrer a la convocatòria del programa FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

10.Mocions

11.Informes d’ Alcaldia

12.Precs, preguntes i suggeriments

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo, si tot va bé, sintonitzant Ràdio Arbeca.
LA DIPUTACIO DE LLEIDA SOBRE LA'JUT D'ABASTAMENT D'AIGUA
26 de març de 2018

Cartell informatiu
La Diputació de Lleida informa que ha atorgat una ajuda a l'ajuntament d'Arbeca, a través del Pla d'Inversions per a la millora en la gestió de l'aigua d'ùs públic, 2026-2019.
S'ha atorgat un ajut a l'Ajuntament d'Arbeca per al projecte d'obra civil per a la instal·lació d'un nou col·lector d'abastament d'aigua al municipi d'Arbeca.
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ATORGA UN AJUT PER AL FUNCIONASMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL
26 de març de 2018

CARTELL
L’ÀREA D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ MUNICIPAL, SAM, DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT L’AJUT PER AL FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ DELS CONSULTORIA MÈDICS LOCALS ANUALITAT, 2017.
AUTOCONTROL I GESTIÓ DE LA PISCINA
8 de març de 2018

cartell informatiu
La unitat d'aigües de la Diputació de Lleida ha redactat el Protocol d'Autocontrol i Gestió de la Piscina Municipal.

L'ajuntament d'Arbeca informa amb aquest cartell dels serveis subvencionats per part de la Diputació de Lleida.
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
27 de febrer de 2018

Calendari del contribuent

Estimats ciutadans, amb l’objectiu de facilitar-vos  el compliment de les  obligacions tributàries, us presentem el calendari del contribuent, on hi   consten els períodes de pagament dels tributs de caràcter periòdic; per tal de poder fer-los efectius en els terminis  corresponents i evitar així els recàrrecs afegits que provoquen el retard del seu pagament.

Adjuntem el calendari amb pdf que podreu consultar facilment clicant.