Ajuntament d'Arbeca
25 de juny de 2019
max: 35°C
min: 19°C


L'ajuntament informa mida del text -a +a

Concurs del disseny de la portada del programa de festa major 2019
19 de juny de 2019

Bases del concurs del disseny de la portada del programa de festa major
Vols ser partícip de l'edició del programa de festa major? Si és així, participa en el concurs del disseny de la portada del programa de festa major 2019, el plaç de presentació de treballs és del dia 19 de juny al 5 de juliol. Les bases del concurs les teniu adjuntes amb pdf i/o les podeu passar a recollir per les oficines d'atenció ciutadana de l'ajuntament i també les trobareu a les xarxes socials. Animeu-vos a participar!
HORARI D'ALCALDIA
18 de juny de 2019

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament us fa saber que el seu horari d’atenció al públic serà els dijous de 6 a 8 de la tarda.

Per demanar hora de visita cal que us poseu en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Facebook de l'Ajuntament
18 de juny de 2019

Comuniquem a tots els seguidors de la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament d’Arbeca, que degut a problemes tècnics no estarà operativa fins a nou avís.

PLE EXTRAORDINARI
13 de juny de 2019

Es convoca Ple Extraordinari aquest dissabte,15 de juny a les 12 del migdia , per a la constitució de la nova Corporació Municipal.

ORDRE DEL DIA:

1.- Constitució de la Mesa d'Edat.

2.- Constitució de la Corporació.

3.- Elecció de l'Alcalde.


Aquest acte , se celebrarà a la Sala de Plens de Casa de la Vila i és públic i obert a tothom que hi vulgui assistir.

També podreu seguir-lo sintonitzant  Ràdio Arbeca. ...............................................................................................................................
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA XXXV FIRA DE SANTA CATERINA.
6 de juny de 2019

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, QUE HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A LA XXXV FIRA DE SANTA CATERINA.
PLE MUNICIPAL
1 d'abril de 2019

El Ple Corporatiu Municipal d’Arbeca convoca Sessió Ordinària per aquest dimecres , 3 d’abril a les 21:00 hores , a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent :

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 16 de gener de 2019.

2.    Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 4r. Trimestre 2018.

3.    Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/01/2019 fins 31/03/2019.

4.    Sorteig Meses electorals eleccions a les Corts Generals.

5.    Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER PREGÀRIES.

6.    Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER ABADIA.

7.    Proposta de nomenament Secretaria Registre Civil del Jutjat de Pau.

8.    Proposta d’adquisició de la finca amb immoble urbà situada a la Plaça Generalitat, 1.

9.    Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la preservació i la rehabilitació de les construccions rurals tradicionals de pedra seca en la modalitat de cabana de volta.

10.  Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions als comerços i productors locals per a la millora de la sostenibilitat del medi ambient.

11.  Proposta d’acord per sol·licitar del departament de treball, afers socials i famílies una pròrroga al conveni corresponent a les 5 places de naturalesa públiques per a la residència municipal d’Arbeca per a l’any 2020.

12.  Proposta d’acord de denominació de carrers i espais urbans i la seva inclusió en el nomenclàtor municipal.

13.  Mocions

14.  Informes d’ Alcaldia

15.  Precs, preguntes i suggeriments

 

 

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també pot seguir-se per Ràdio Arbeca, freqüència 107.8 del receptor de ràdio.

 

SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PER EQUIPAMENTS CULTURALS PER DESPESES DEL 2018.
29 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES), PER A LA INCORPORACIÓ D'INFRAESTRUCTURES CULTURALS DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS EN CONCEPTE D'AJUTS A LES PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL
18 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS A LES PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PER LES DESPESES 2018 DE LA BIBLIOTECA ATLÀNTIDA DE LA VILA
14 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS A LES BIBLIOTEQUES PER LES DESPESES DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PELS PROJECTES CULTURALS 2018 DE LA VILA
12 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A PROJECTES CULTURALS DE L'ANY 2018.
XXXVIIª. Mostra de Creacions Literàries Sant jordi 2019
5 de març de 2019

XXXVIIa MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES SANT JORDI 2019

BASES:

1a. Participació

Podran participar-hi els residents o els vinculats a la vila.

 

2a. Modalitat

Es podran presentar obres en prosa o poesia: el tema serà lliure.

 

3a. Categories

A.    Nois i noies de 1r. i 2n. curs de primària

B.     Nois i noies de 3r. i 4t. curs de primària

C.     Nois i noies de 5è. i 6è. curs de primària

D.    Nois i noies de 1r. i 2n. curs d’ESO

E.     Nois i noies de 15 a 18 anys

F.     Adults de 19 a 100 anys.

 

4a. Presentació

Els treballs seran en català, escrits a mà i amb lletra clara, o bé a màquina i a doble espai. En les obres hi constarà la lletra de la categoria corresponent. S’hi adjuntarà un sobre tancat, amb la mateixa lletra escrita a l’exterior i amb el títol; a l’interior hi haurà el nom o el pseudònim de l’autor amb la seva adreça.

 

5a. Lloc i Termini de Presentació

Els treballs es presentaran a la BIBLIOTECA L’ATLÀNTIDA D’ARBECA fins a les 20 h del dijous, dia 11 d’abril de 2019.

 

6a. Propietats dels treballs

Les obres es tornaran als seus autors, fora de les premiades que restaran en poder de l’Ajuntament d’Arbeca, i seran editades periòdicament.


7a. Jurat

 

El Jurat d’aquesta XXXVIa Mostra Literària estarà format per 9 persones relacionades amb el món de la cultura de la nostra vila:

 

M. Ester Artigas Masot                     

Jordi Balagué Sans

Ricard Berengué solé                          

Concepció Boldú Querol

Josep M. Garret Bosch                      

Sílvia Husillos Aiguadé                        

M. Teresa Marcet Sanchez               

Oriol Teixidó Garcia

                                                                                                             

8a. Lliurament de premis

El dia 21 d’abril a la tarda, es farà l’entrega de premis. (Podreu consultar els detalls de l’acte, al tríptic de la programació de la Primavera Cultural: IV Memorial Anton Brú)

 

9a. Premis

Es donarà un llibre a cada participant, i un lot de llibres al guanyador de cada categoria i modalitat, valorats en 60€ en les categories infantils, 70€ en la categoria E i 90 € en la d’adults.

 

10a. Qualitat

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si les obres no tenen la qualitat mínima exigida. Es tindran en compte les incorreccions sintàctiques i ortogràfiques.

 

11a. Extensió

Cada concursant no podrà presentar més d’una obra per modalitat, amb un màxim de 5 folis o el seu equivalent a mà.


12a. Notes

El fet de concursar comporta l’acceptació de les presents bases i la decisió del Jurat davant qualsevol problema imprevist. El Jurat d’aquest any no podrà participar en la present Mostra.

   

 

PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT
1 de març de 2019

La Fibra òptica arriba a Arbeca
19 de febrer de 2019

L’Ajuntament informa a tota la població que les empreses de telecomunicacions ORANGE i ADAMO s’han interessat per la instal·lació de la xarxa de FIBRA ÒPTICA al nostre municipi.

Aquestes dues empreses ja han demanat les autoritzacions oportunes per instal·lar cada una la seva xarxa.

Es tracta de l’oferiment d’un servei de connexió ultra ràpida a INTERNET.

Per aquesta raó és molt probable que els comercials legalment autoritzats d’ambdues empreses visitin les vostres llars amb la finalitat de fer clients.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PELS SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'ESTIU 2018
14 de febrer de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS.
Bases per participar a la Rua de Carnaval
15 de gener de 2019

BASES

La Regidoria de Festes del nostre Ajuntament, posa a la disposició de tots els veïns les BASES per participar a la RUA DE CARNAVAL d’aquest any.

Les podeu passar a recollir per les Oficines de l’Ajuntament; la Biblioteca o també podeu consultar-les en aquesta a pàgina web de l’Ajuntament i a l’Ebando.

Per inscriure-us ho heu de fer a la Biblioteca Municipal de 5 a 8 de la tarda fins el divendres 1 de març.

PLE ORDINÀRI
14 de gener de 2019

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per aquest dimecres, 16 de gener a les 20:30 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 13 de desembre de 2018.

 2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r. Trimestre 2018.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 26/09/2018 fins 31/12/2018.

4.Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 04/2018 del pressupost vigent.

5.Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les NNSS de planejament per ajustar els límits de l’Equipament de l’Escorxador.

6.Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici 2019, de les bases d’execució i de la plantilla de personal.

7.Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a l’obra PEATONALITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ XARXA D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL CARRER PREGÀRIES.

8.Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a l’obra PEATONALITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ XARXA D’AIGUA DEL CARRER ABADIA.

9.Mocions

10.Informes d’ Alcaldia

11.Precs, preguntes i suggeriments

Aquest acte és públic per a tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA a la freqüència 107.8 de la FM. del vostre receptor de ràdio  
TALL EN EL CORRENT ELÈCTRIC
21 de desembre de 2018

Plànol dels carrers afectats

La Companyia FECSA-ENDESA informa , als veïns dels carrers :

ÀNGEL GUIMERÀ, 

RAFEL DE CASANOVES,

LA FASSINA i

l’AVINGUDA DE MONTSERRAT, de l’alçada del carrer GERMANES DOMINIQUES fins a la CARRETERA DE LLEIDA,

que el proper dijous, 27 de desembre hi haurà una tallada en el corrent elèctric que afectarà als immobles d’aquests carrers.

L’horari : de les 08:00 fins a les 10:00.

 

Disculpeu les molèsties

PLE EXTRAORDINARI
12 de desembre de 2018

El Consell Municipal convoca PLE EXTRAORDINARI per demà dimecres  13 de desembre a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Plens de la casa de la Vila amb el següent


ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 5 de novembre de 2018.

2.    Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 306/2018, de data 5 de desembre de 2018, pel qual es sol·licitar un conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la formalització de les places públiques a la residència d’Arbeca.

3.    Proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns a expropiar. Immobles situats al carrer Vidal i Barraquer, 11 i 13.

Aquest acte és públic per a tothom , recordeu que també podeu seguir-lo per Ràdio Arbeca, la vostra emissora.

PLE EXTRAORDINARI
5 de novembre de 2018

El consell Municipal convoca el Ple Municipal en Sessió Extraordinària per aquest dilluns 5 de novembre a les 21:00 hores per tractar els assumptes relacionats amb el següent Ordre de Dia:

 

1.       Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 2 d’octubre de 2018.

2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals a regir a partir de l’1 de gener de 2019.

3.       Proposta d’aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2019.

4. Proposta d’inici de l’expedient per a l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça Generalitat, 1.

 

 

 

Aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir, per altra banda també podrà escoltar-se per Ràdio Arbeca, al 107.8 del dial de la FM.

DEFUNCIÓ
2 de novembre de 2018

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de :

PAULINA MATA SANFELIU
Casa Mortuòria a "Cal Milio dels Omellons"


El funeral i enterrament seran demà dissabte, 3 de novembre, a les 11 del matí a l'Església Parroquial d'Arbeca.

El cos de la difunta serà a la Sala de vetlles de l'Avinguda dels Portals a partir de les 11 d'aquest matí.

INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
2 de novembre de 2018

L'Ajuntament informa a tots els veïns , que la Companyia ENDESA Distribucions, degut a les obres de manteniment i instal·lació que està realitzant en diferents indrets del nostre poble, procedirà , aquest dilluns 5 de novembre , a fer tallades intermitents del corrent elèctric en les següents zones i horaris:

De 07:00 a 09:00 del matí i de 13:00 a 15:00 hores, es veuran afectats els veïns de les següents zones:

CARRERS:

Barcelona, Borgetes,  Castell,  Comptes d’Urgell,   Domènech Cardenal,  Duch de Cardona,  Empordà,  Enric Granados,  Fortí,   Gaudí,  Girona,  Hospital,  Jardí,  Joan Maragall,  Joan March,  Les Garrigues,  Lleida,  Llevant,  Lluís Millet,  Mestre Vigatà,  Major,  Mallorca,  Molí Vell,  Nou,  Pallars,  Rafel de casanoes,  Roser,  Santiago Rusinyol,  Segrià,  Sol Ponent,  Sant Joan,  Urgell,  Vilars.

AVINGUDES:

Borges Blanques,  Del Canal,  Miralcamp,  Mollerussa,  PuigGros,  Tarradelles,  Vilanova de Bellpuig.

PLACES:

Generalitat,  Major,  Mercat,  Església.

PARTIDES i CAMINS:

Font de la Juliana, Guixera,  Plans, Pol·lígon Industrial 18,  Salat,  Sanahuja,   Serra,  Torre Ros i  Carretera de LLeidaDe 06:00 a 07:00 del matí i de 15:00 a 16:00 de la tarda, es veuran afectats els veïns de les següents zones:

CARRERS:

Abadia,  Alcalde Mullerat,  Alcalde Ramon Pifarré,  Àngel Guimerà,  Castellots,  Fassina,  Forn,  Germanes Dominiques,   Garbí Harmonia,  Onze de Setembre,  Pont,  Prades,  Rafel de casanovas,  Roser,  Sant Feliu,  Sant Jaume,  Sant Pere Claver,  Sant Roc,  Tramuntana, Vidal i Barraquer,  i Eventuals.

AVINGUDES:

Borges Blanques,   Portals, Verge de Montserrat

PLACES:

Toll,  Major.

PARTIDES i CAMINS:

Creu de Sant Roc,  Pedruell,  Pla de Castellots,  Secà

SERVEI DE TAXI AL CEMENTIRI
29 d'octubre de 2018

L’Ajuntament informa a tots els veïns que , com cada any, posa a la vostra disposició un servei gratuït de taxi per anar i tornar del cementiri els següents dies i hores:

El dimecres dia 31 i de davant l’Ajuntament , l’horari serà de 14:00 a 18:00 hores .

El dijous , Dia de Tots Sant ,també de davant l'Ajuntament,  aquest servei  funcionarà de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00.

NOU MERCAT D'ANTIGUITATS
11 d'octubre de 2018

L'Ajuntament informa a tots els veïns que aquest diumenge dia 14, a la zona del Vial entre l’Estadi Municipal i les Piscines, a l’alçada de la intersecció amb el carrer Germanes Dominiques, s’inicia un nou MERCAT d’ANTIGUITATS, andròmines i articles de segona ma.

L’Horari serà tots els diumenges al matí des de primera hora fins a les 2 de la tarda.
Per aquest motiu, restarà tallat al trànsit rodat el Vial del fondo des del Camí de la Creu de sant Roc fins al camí de santa Caterina.

Podrà circular-se per l’Avinguda de Montserrat que restarà oberta al transit.
A l'ESCOLA SENSE COTXES
11 d'octubre de 2018

Fem saber a tots els veïns que a partir d’aquest dilluns 15 d’octubre, els accessos al Col·legi ALBIRKA quedaran restringitsal tràfic rodat, i que només es podrà accedir amb vehicle fins a la Plaça del Mercat i carrer Castell; tancant des de les escales del Pati Petit fins a les escales de l’Edifici Nou en direcció a l’entrada habitual de l’escola.
Els alumnes que tinguin alguna impossibilitat física per apropar-se al Col·legi des d’aquestes zones, caldrà que ho comuniqui a la direcció de l’Escola.
PLE ORDINÀRI
1 d'octubre de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per el proper dimarts 2 d’octubre a les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.ORDRE DEL DIA: 


1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 10 de juliol de 2018.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 2n. Trimestre 2018.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/07/2018 fins el 25/09/2018.

4.Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 03/2018 del pressupost vigent.

5.Proposta d’aprovació de la modificació de les NNSS de planejament per ajustar els límits de l’Equipament de l’Escorxador.

6.Proposta d’aprovació inicial de la relació de béns a expropiar. Immobles carrer Vidal i Barraquer, 11 i 13.

7.Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de béns patrimonials a l’associació juvenil “la Petjada del Secà” i aprovació del conveni de cessió.

8.Proposta de nomenament de la persona idònia titular i substituta per a la Secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau d’Arbeca.

9.Mocions

10.Informes d’ Alcaldia

11.Precs, preguntes i suggeriments Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca.
AIGUA, Primer semestre 2018
4 de setembre de 2018

L’Ajuntament d’Arbeca informa  que  posa en cobrament  els rebuts del subministrament d’aigua potable del primer Semestre de 2018.

El període de pagament és del 3 de setembre fins al 5 de novembre de 2018;
PLE ORDINARI: dimarts 10 de juliol de 2018
10 de juliol de 2018

El Consell Municipal convoca el Ple Municipal  en sessió Ordinària per avui dinarts, 10 de juliol a les 21:00, per tractar els assumptes relacionats amb la següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 18 de maig de 2018.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r. Trimestre 2018.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 29/03/2018 fins el 30/06/2018.

4.Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2017.

5.Proposta d’aportació de capital, adquisició d’elements patrimonials i venda de participació de la societat mercantil Subministres d’Arbeca, SL.

6.Proposta d’aprovació inicial modificació de crèdits 02/2018 i d’aportació d’una part del superàvit a inversions financerament sostenibles.

7.Proposta d’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2019.

8.Informes d’ Alcaldia

9.Precs, preguntes i suggeriments 

Aquest acte és obert a tothom qui hi vulgui assistir, per altra banda també es podrà escolatar a través de Ràdio Arbeca, sintonitzant el dial 107.8 de  la FM.
SUBVENCIÓ DEL PLA D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ
20 de juny de 2018

cartell
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A ATORGAT UNA SUBVENCIÓA L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS.

Actuació: DESPESES ORDINÀRIES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC.

Atorgament: JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ 5 DE MARÇ DE 2018
Anualitat: 2017

Pressupost de l’actuació: 10.000,00€

Amb la col·laboració de: Import subvenció : 7.968,90€
SUBVENCIÓ IEI PER A EQUIPAMENTS CULTURALS BÉNS MOBLES
13 de juny de 2018

CARTELL
L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS- FUNDACIÓ PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA VA A ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA LÍNEA D’AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS BÉNS MOBLES
Actuació: MILLORA DE L’EQUIPAMENT D’AUDIO I DE SO DE LES SALES SOCIOCULTURALS DE L’AJUNTAMENT.
Atorgament: JUNTA RECORA NUM 3 DEL 10/10/2017
Anualitat: 2017
Import atorgat: 821,50€
SUBVENCIO PLA DE CAMINS
12 de juny de 2018

cartell
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PLA DE CAMINS ANUALITAT 2016:

Actuació: ARRANJAMENT DELS CAMINS AL TERME MUNICIPAL D’ARBECA
Atorgament: JUNTA DE GOVERN 27/2017 de 31/07/2017
Anualitat: 2016
Pressupost de l’actuació: 11.763,74€
Import Subvenció: 4.580,00€
COMENÇA EL CONCURS PEL DISSENY DE LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2018
1 de juny de 2018

Bases Concurs Festa Major 2018
Ja s'acota l'agost.....i amb ell el temps de la Festa Major. I cal començar a preparar-la, per això es dona el tret de sortida publicant les bases del concurs del disseny de la portada del programa de la Festa Major 2018.

Us adjuntem amb aquesta noticia les bases i les bases del concurs del disseny de la portada del programa de la Festa Major d'Arbeca2018,  i us animem a participar-hi.

Teniu temps fins al 29 de juny per entregar els vostres dissenys.

Som-hi!!!
EL PROPER DIMARTS, 29/05/2018 i DIJOUS 31/05/2018, TALL DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
25 de maig de 2018

Per motius de la millora de la xarxa elèctrica, el proper dimarts, 29 de maig de 2018,, de 09:00 a 12:00, es duran a  terme la realització d’uns treballs de MILLORA a les nostres instal·lacions elèctriques, per aquest motiu la companyia ENDESA es veu obligada a interrompre el subministrament d’energia elèctrica.

RECORDEU
Dimarts, dia 29/05/2018 de 09:00 a 12:00  hores.
Dijous. dia 31/05/2018 es faran tres talls de llum:
des de 06:30 a 08:30
des de 11:30 a 12:30
des de 18:30 a 20:30

ADJUNTEM EL LLISTAT DE CARRERS AFECTATS. Per veure els carrers afectats feu clic AQUÍ

Preguem disculpin les molèsties que aquesta interrupció programada els hi pugui ocasionar.


LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA SOBRE LA SUBVENCIÓ DIRECTA DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT
24 de maig de 2018

cartell informatiu
S'informa de la subvenció directa per la Rehabilitació de la Façana de l'Ajuntament d'Arbeca.
PLE EXTRAORDINÀRI
16 de maig de 2018

El consell Municipal convoca el Ple Municipal en Sessió Extraordinària per aquest divendres 18 de maig a les 21:00 hores per tractar els assumptes relacionats amb el següent Ordre de Dia:

 

1.       Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 9 d’abril de 2018.

2.       Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 112/2018, de 20 d’abril, pel qual s’acorda l’adhesió al Projecte de dignificació dels deportats garriguencs als camps nazis.

3.       Donar coneixement del Decret d’Alcaldia núm. 103/2018, de data 28 de març de 2018, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost per a l’exercici 2017.

4.       Proposta d’aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.

5.       Proposta d’aprovació de l’expedient d’incorporació de crèdits d’exercicis tancats 01/2018 al pressupost de l’exercici 2018.

6.       Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de personal per a l’exercici 2018.

7.       Proposta de resolució del conveni de cessió d’ús temporal d’espais municipals d’Arbeca a l’Associació Juvenil “La Petjada del Secà”.

8.       Mocions.

 

 

Aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir, per altra banda també podrà escoltar-se per Ràdio Arbeca, sintonitzant al dial 107.8  de la FM.

inicien les obres de gasificació a Arbeca
10 de maig de 2018

L’Ajuntament informa que durant els propers dies l’empresa GAS NATURAL iniciarà les visites casa per casa per tal de dur a terme la gasificació d’Arbeca.

La comercialització la realitzaran comercials degudament identificats.

També s’informa que la planta de gas ja està finalitzada i que, en breu, s’iniciaran les obres de canalització dels carrers.

Concurs públic per adjudicació del servei de la Piscina Municipal
9 de maig de 2018

L’Ajuntament informa que s’ha obert el concurs públic per a l’adjudicació de l’arrendament del servei de bar, cobrament d’entrades i abonaments i neteja del recinte de les Piscines Municipals per aquest estiu 2018.

Qui estigui interessat pot passar a recollir les bases per les oficines municipals en horari d’atenció al públic.

El termini per presentar les propostes finalitza el proper dia 31 de maig.

Cobrament de l'Impost Municipal de vehicles
11 d'abril de 2018

L’Ajuntament d’Arbeca ha delegat a l’Organisme de Recaptació de la Diputació de Lleida la gestió del cobrament de l’IMPOST MUNICIPAL DE VEHICLES.

El període voluntari de cobrança del tribut d’aquest any 2018 serà el comprès entre el 30 d’abril fins el 5 de juliol;  i la data de càrrec al banc, dels rebuts domiciliats, serà el dia 4 de juny.

Els contribuents que no tenen l’impost domiciliat rebran la notificació del rebut al seu domicili.

 

Per qualsevol gestió que es vulgui realitzar en relació a l’Impost caldrà accedir a l’oficina comarcal de Les Borges Blanques o a la seva oficina central de Lleida.

En tot cas, per qualsevol dubte, poden dirigir-se a les oficines municipals d’aquest Ajuntament.

PLE ORDINARI
9 d'abril de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per avui dilluns 9 d'abril a les 9  del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 12 de febrer de 2018.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 4rt. Trimestre 2017.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 29 de desembre de 2017 fins el 28 de març de 2018.

4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 01/2018.

5.Proposta d’acceptació de terrenys obligatòria i gratuïta destinada a vials carrer Alcalde Pifarré.

6.Proposta d’acceptació de terrenys obligatòria i gratuïta destinada a vials carrers Sol Naixent i Primer de Maig.

7.Proposta d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc i la relació de béns i drets a expropiar.

8.Proposta de resolució de les reclamacions i aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials a l’obra urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc.

9.Proposta de concórrer a la convocatòria del programa FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

10.Mocions

11.Informes d’ Alcaldia

12.Precs, preguntes i suggeriments

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo, si tot va bé, sintonitzant Ràdio Arbeca.
LA DIPUTACIO DE LLEIDA SOBRE LA'JUT D'ABASTAMENT D'AIGUA
26 de març de 2018

Cartell informatiu
La Diputació de Lleida informa que ha atorgat una ajuda a l'ajuntament d'Arbeca, a través del Pla d'Inversions per a la millora en la gestió de l'aigua d'ùs públic, 2026-2019.
S'ha atorgat un ajut a l'Ajuntament d'Arbeca per al projecte d'obra civil per a la instal·lació d'un nou col·lector d'abastament d'aigua al municipi d'Arbeca.
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ATORGA UN AJUT PER AL FUNCIONASMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL
26 de març de 2018

CARTELL
L’ÀREA D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ MUNICIPAL, SAM, DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT L’AJUT PER AL FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ DELS CONSULTORIA MÈDICS LOCALS ANUALITAT, 2017.
AUTOCONTROL I GESTIÓ DE LA PISCINA
8 de març de 2018

cartell informatiu
La unitat d'aigües de la Diputació de Lleida ha redactat el Protocol d'Autocontrol i Gestió de la Piscina Municipal.

L'ajuntament d'Arbeca informa amb aquest cartell dels serveis subvencionats per part de la Diputació de Lleida.
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
27 de febrer de 2018

Calendari del contribuent

Estimats ciutadans, amb l’objectiu de facilitar-vos  el compliment de les  obligacions tributàries, us presentem el calendari del contribuent, on hi   consten els períodes de pagament dels tributs de caràcter periòdic; per tal de poder fer-los efectius en els terminis  corresponents i evitar així els recàrrecs afegits que provoquen el retard del seu pagament.

Adjuntem el calendari amb pdf que podreu consultar facilment clicant.

XXXVIena. Mostra de creacions Literàries
27 de febrer de 2018

Bases de la mostra

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Arbeca i la biblioteca Municipal l'Atlàntida, posen a la disposició de tots els arbequins les Bases per poder participar en la XXXVI ena. Mostra de Creacions Literàries "Sant Jordi 2018".

XXXVIa MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES  SANT JORDI 2018
BASES:
* 1a. Participació
Podran participar-hi els residents o els vinculats a la vila.


* 2a. Modalitat
Es podran presentar obres en prosa o poesia: el tema serà lliure.


* 3a. Categories
A. Nois i noies de 1r. i 2n. curs de primària
B. Nois i noies de 3r. i 4t. curs de primària
C. Nois i noies de 5è. i 6è. curs de primària
D. Nois i noies de 1r. i 2n. curs d’ESO
E. Nois i noies de 15 a 18 anys
F. Adults de 19 a 100 anys.


* 4a. Presentació
Els treballs seran en català, escrits a mà i amb lletra clara, o bé a
màquina i a doble espai. En les obres hi constarà la lletra de la
categoria corresponent. S’hi adjuntarà un sobre tancat, amb la
mateixa lletra escrita a l’exterior i amb el títol; a l’interior hi haurà el
nom o el pseudònim de l’autor amb la seva adreça.


* 5a. Lloc i Termini de Presentació
Els treballs es presentaran a la BIBLIOTECA L’ATLÀNTIDA
D’ARBECA fins a les 20 h del dimecres, dia 28 de març de 2018.


* 6a. Propietats dels treballs
Les obres es tornaran als seus autors, fora de les premiades que
restaran en poder de l’Ajuntament d’Arbeca, i seran editades
periòdicament.


* 7a. Jurat
El Jurat d’aquesta XXXVIa Mostra Literària estarà format per 9
persones relacionades amb el món de la cultura de la nostra vila:
Mar Andrés Sans             Sergi Capdevila Piñol
Arnau Cases Mundó      Mercè Esqué Espina
Eva Mora Álvarez            Aïna Pau Balcells
Ferran Quintana Sans   Josefina Salvia Berenguer
Ramón Sans Esqué


* 8a. Lliurament de premis
El dia 22 d’abril a la tarda, es farà l’entrega de premis. (Podreu
consultar els detalls de l’acte, al tríptic de la programació de la
Primavera Cultural: IIIer Memorial Anton Brú)


* 9a. Premis
Es donarà un llibre a cada participant, i un lot de llibres al guanyador
de cada categoria i modalitat, valorats en 60€ en les categories
infantils, 70€ en la categoria E i 90 € en la d’adults.


* 10a. Qualitat
El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si les obres no tenen la
qualitat mínima exigida. Es tindran en compte les incorreccions
sintàctiques i ortogràfiques.


* 11a. Extensió
Cada concursant no podrà presentar més d’una obra per modalitat,
amb un màxim de 5 folis o el seu equivalent a mà.


* 12a. Notes
El fet de concursar comporta l’acceptació de les presents bases i la
decisió del Jurat davant qualsevol problema imprevist. El Jurat
d’aquest any no podrà participar en la present Mostra

PLE EXTRAORDINÀRI
9 de febrer de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINARIA per aquest dilluns, 12 de febrer  a les 20:00 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent     ORDRE DEL DIA: 1.       Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 10 de gener de 2018.   2.       Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 45/2018, de 31 de gener de 2018, de delegar al Consell Comarcal de les Garrigues la facultat de concórrer a la convocatòria de l’ACA, per a l’actualització dels Plans Directors d’Aigües.   3.       Proposta de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.     4.       Proposta de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació de determinats ingressos de dret públic.   5.       Proposta de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.     6.       Proposta d’aprovació provisional dels costos d’urbanització de la Unitat d’Actuació, UA-3 del nucli urbà d’Arbeca.   7.       Moció presentada per CP, per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les Escoles Bressol.   Aquest acte és públic per a tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA    
Tallada de subministrament d'aigua aquest dilluns, 5 de febrer
2 de febrer de 2018

L'Ajuntament informa a tots els veïns, que, degut a l'obra de reposició de les voreres del Carrer Molí Vell que s'està realitzant, es tancarà el subministrament d'aigua potable entre les 9 del matí i les 3 de la tarda d'aquest dilluns dia 5.

Us demanem disculpes per totes les molèsties que aquest fet us pugui ocasionar.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
8 de gener de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ  EXTRAORDINARI A per aquest dimecres, 10 de gener  a les 20:00 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.       Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de les actes de les sessions anteriors de data 6 i 22 de novembre de 2017.

 

2.       Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r. Trimestre 2017.

 

 

3.     Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 29 de setembre al 29 de desembre de 2017.

 

4.       Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 02/2017.

5.       Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici 2018, de les bases d’execució i de la plantilla de personal.

 

6.       Informes d’ Alcaldia

 

 

7.       Precs, preguntes i suggeriments

 

 

 

Aquest acte és públic per a tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA

 

 

ACTIVITATS NADALENQUES
18 de desembre de 2017

Programa Activitats Nadalenques
L'Ajuntament us posa a l'abast la programació per els propers dies de les festes del Nadal.

Els fulletons amb tota la programació seran repartits durant els propers dies per tots els domicilis de la Vila; entre tant podeu consultar els actes i organitzar la vostra agenda, en el document adjunt.

Us fem saber
1 de desembre de 2017

La Gerència Territorial del Cadastre del Ministeri d’Hisenda ha iniciat un procés de regularització cadastral a tot el país, el qual també afecta al nostre municipi.

Durant els propers dies, alguns veïns de la població rebran una notificació del cadastre corresponent a aquesta regularització.

En cas de voler rebre informació sobre la modificació que afecta als immobles objectes de revisió poden passar, si ho consideren oportú, per la secretaria de les Oficines Municipals on se’ls informarà degudament en l’horari de 10 a les 13 hores.

PLE EXTRAORDINARI
3 de novembre de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ  EXTRAORDINARI A per aquest dilluns, 6de novembre  a les 19:30 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de les actes de les sessions de data 9 d’octubre i 25 d’octubre de 2017.

 

2.- Proposta d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018 i següents.

 

3.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc.

 

4.- Proposta d’inici d’expedient d’expropiació i declaració d’urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats.

 

5.- Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra d’urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc

 


És un acte obert a tothom,  també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.

Cens Electoral per les properes eleccions al Parlament de Catalunya
2 de novembre de 2017

L’Ajuntament informa, que a les Oficines Municipals hi trobareu en exposició pública, el CENS ELECTORAL per les properes eleccions al Parlament de Catalunya , que se celebraran el 21 de desembre.

Per tal que es puguin fer les consultes i reclamacions pertinents , les trobareu a la vostra disposició a les Oficines Municipals en horari d'atenció al públic,  fins el divendres 10 de novembre.

DESPLAÇAMENTS AL CEMENTIRI MUNICIPAL
30 d'octubre de 2017

L’Ajuntament  posa en coneixement de tots els veïns  que demà dimarts dia 31,i passat demà dimecres 1 de novembre, festa de TOTS SANTS, posa a la disposició de tots un servei de taxi per fer els viatges d’anada i tornada del Cementiri Municipal.

Els horaris seran els següents :

De 10 a 2 del matí i de 3 a 6 de la tarda.

Els llocs de recollida seran:

Les 2 parades dels Busos i davant de l’Ajuntament.

PLE EXTRAORDINARI URGENT
24 d'octubre de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT per demà dimecres, 25 d’octubre a les 21:00 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.Pronunciament sobre la urgència de la sessió.

2.Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca a la freqüència 107. 8 de la FM del vostre receptor.
COBRAMENT DEL PADRÓ DE L'AIGUA POTABLE
6 d'octubre de 2017

L’Ajuntament d’Arbeca informa que es posen en cobrament els rebuts corresponents a la Taxa del servei de Subministrament d’aigua potable del primer semestre de 2017. El termini de pagament en període voluntari serà de dos mesos, entre els dies 9 d’octubre i el 9 de desembre de 2017.

El pagament dels rebuts no domiciliats es podrà realitzar, en efectiu, a les dependències municipals en horari d’oficina.

11 DE SETEMBRE ACTE INSTITUCIONAL
7 de setembre de 2017

L’Ajuntament d’Arbeca us convida a participar de l’acte institucional que es realitzarà amb motiu de la Diada nacional de Catalunya el proper dilluns 11 de setembre al Parc del Cementiri Vell.

L’acte de benvinguda  començarà puntualment  a 2/4 d’11 del matí amb la dansa de l’Homenatge a càrrec de l’Esbart; lectura del Manifest de la Diada, poemari, i ofrena floral .

Els grallers la Revolta i el Grup de sardanes Arbeca Nostra participaran de l’acte amb les seves actuacions.

Aquest 11 de setembre, una vegada més, tindrem l’ocasió de retre un petit homenatge als nostres avantpassats caiguts en defensa de les nostres llibertats.

NO TENIM POR
18 d'agost de 2017

L'Ajuntament d'Arbeca mostra el seu rebuig i consternació pels atacs a #Barcelona i #Cambrils, i trasllada el seu suport i solidaritat amb les víctimes i les seves families.

Avui, a les 21h, concentració davant l'Ajuntament.

SESSIÓ PLE ORDINARI
10 de juliol de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ  ORDINARI A per aquest dilluns, 10 de juliol  a les 9 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 27 de març de 2017.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r Trimestre 2017.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 23 de març de 2017 al 5 de juliol de 2017.

 4.Donar compte del Decret 79B/17 d’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2016.

 5.Proposta de concórrer a la convocatòria desubvencions per a inversions en camins públics per al període 2018-2020 de la Generalitat de Catalunya.

6.Proposta d’aprovació del Compte General per a l’exercici 2016.

7.Proposta d’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2018.

8.Proposta d’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.

9.Proposta d’inici de l’expedient de modificació de les NNSS de planejament urbanístic d’Arbeca per corregir la delimitació de la Clau L.

10.Proposta d’aprovació del compte de liquidació definitiu de les quotes d’urbanització per al finançament de l’obra d’urbanització del polígon 1 del Sector Industrial Les Pedreres.

 11.Mocions

12.Informes d’ Alcaldia

 13.Precs, preguntes i suggeriments

Aquest acte es obert a tothom, també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.
CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI
29 de juny de 2017

CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI
Arriba el temps de vacances i molts dels nostres domicilis quedaran sense cap mena de control o vigilància, fet que propicia els robatoris i els actes vandàlics ; per aquest motiu el Departament dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya ens fan arribar uns consells que cal tenir en compte ara, i durant tot l'any quan s'escaiguin les circumstàncies  que facin possible que es realitzin aquesta mena de delictes.

Llegiu en el document adjunt a aquesta informació, què cal fer:
.- PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA
.- SI VIVIU EN CASES AÏLLADES.
.- QUAN MARXEU DE VACANCES.
.- MESURES DE SEGURETAT QUE CAL CONTEMPLAR.

Denuncieu qualsevol fet delictiu, a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, que trobareu al vostre servei les 24 hores del dia.

Localitzeu la més propera a:
www.mossos.cat
RISCOS DE L'ESTIU
27 de juny de 2017

més informació

Un any més iniciem la campanya de sensibilització davant els riscos de l’estiu: incendis forestals, onades de calor, seguretat en el bany, pluges i tempestes fortes, contaminació per ozó, revetlles i festes amb foc.

 

Per facilitar-vos les solucions davant possibles emergències i per tal d’evitar situacions de risc us adjuntem un document on hi  trobareu informació i material divulgatiu amb consells d’autoprotecció, així com diversos tipus de publicacions per tal que pugueu fer-ne ús en cas de necessitar-ho.

Comença la temporada de bany a les Piscines Municipals
22 de juny de 2017

ORDENANÇA FISCAL PISCINES 2017
L’Ajuntament informa a tots els veïns que avui, les Piscines Municipals obren  portes, començant així la temporada de bany.

Avui i demà l’entrada al recinte i l’ús de les piscines és  totalment gratuït.

Els tiquets i entrades  podran treure’s al bar de les  Piscines.

Els preus poden consultar-se en aquesta  pàgina web ,també a la Cartellera del Portal i a l'Ajuntament.

L’horari de bany serà de 2/4 de 12 del matí fins a les 8 de la tarda.

El Bar de les Piscines obrirà a partir de les 8 del matí.

Bon estiu a tothom!

REVETLLA de SANT JOAN
12 de juny de 2017

La Comissió de Festes de l'Ajuntament posa en marxa , un any més, l'engranatge  per la festa de Sant Joan, que aquest any serà així:

Començarem a 2/4 de 8 de la tarda a la Plaça del Toll

Encenent les fogueres amb la Flama Baixada del Canigó pels atletes del Club Ciclista d'Arbeca
Ballarem sardanes , amb l'Associació Sardanista ARBECA NOSTRA.
Els Grallers la Revolta d'Arbeca , faran ballar els nostres Gegants i Capgrossos.
Es llegirà el Manifest d'aquest any.
... i després de sopar ... ball de nit amb el Quintet  MILLENIUM.

El sopar :

Entrepà de llonganissa + beguda + cafè = 8€

Entrepà de pernil salat o formatge+ beguda + cafè = 6 €

Coca i mistela per a tothom!!!!!

Venda de tiquets a la Biblioteca municipal del 14 al 20 de juny de e5 a 8 de la tarda

CONCURS DEL DISSENY DE LA PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTA MAJOR
6 de juny de 2017

Bases concurs
Un any més,  i comencem a calentar motors per la Festa Major.
El primer pas és donar inici al tradicional concurs del disseny  de la portada del programa.

Teniu temps fins el 30 juny per presentar les vostres creacions.

Podeu consultar les bases en aquesta noticia o passar per l'ajuntament i recollir-les.


JOVE, ets d'ARBECA
1 de juny de 2017

L'Ajuntament d'Arbeca us informa que juntament amb  l’Oficina Jove de les Garrigues , organitzen un curs de MONITOR de TEMPS LLIURE, del 26 de juny a l’11 de juliol.

Els requisits que calen per poder-lo realitzar són:

. Tenir entre 18 i 35 anys.

.- Estar empadronat a Arbeca

.- Fer les pràctiques del curs en una entitat de lleure d’Arbeca, en qualsevol moment de l’any.

L’Ajuntament d’Arbeca, facilita l’accés al curs subvencionant el 50% de l’import , acreditant assistència i aprofitament del mateix. Les places són limitades.

Les inscripcions poden fer-se a l’Oficina Jove de les Garrigues al Carrer Avemaria, 14 de les Borges Blanques; o també podeu demanar més informació trucant al telèfon 973 14 34 47

Arrendament del Bar de les Piscines Municipals
17 de maig de 2017

 

L’Ajuntament informa que s’ha obert el terminin per participar en el CONCURS d’ARRENDAMENT del Servei de Bar de les Piscines Municipals per aquest estiu 2017.

Totes les persones interessades poden passar per l’Ajuntament , en horari d’atenció al públic,  per consultar el PLEC de CONDICIONS.

El termini de presentació de propostes està obert fins el dia 31 de maig a les 2 del migdia.

JORNADA OLEOTURISME
15 de maig de 2017

programa
El proper 26 de maig, Arbeca celebra la jornada de Oleoturisme organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Adjuntem em programa per si és del vostr interés la jornada
TALL DE CAMÍ
5 de maig de 2017

L’Ajuntament informa que aquest dilluns començaran les obres de canalització al CAMÍ de TÀRREGA direcció ELS COLOMERS;  per aquest motiu i fins a nou avís el camí quedarà tallat en diferents trams.

Disculpeu les molèsties que aquesta millora us pugui ocasionar als usuaris d’aquest tram.

CURS 2017 - 2018 a l'ESCOLA DE MÚSICA
4 de maig de 2017

Us informem que el procés d’inscripció per al Curs 17-18 a l’ESCOLA DE MÚSICA de les GARRIGUES,  es realitzarà del 3 al 12 de maig.

És molt important que respecteu les dates ja que posteriorment es realitzarà la matriculació d’alumnes de nova incorporació al centre.

PROCEDIMENT:

 

ALUMNES que el curs 16 – 17 hagin cursat:

.- Sensibilització 3 i 4

.- Iniciació 5

.- Aprenentatge Bàsic 1 i 2

.- Nivell Elemental 1 – 2 i 3

NO cal formalitzar la matrícula.

Entenem que un alumne estarà inscrit , si no ens comuniquen el contrari per escrit. (via correu electrònic) abans del dia 12 de maig.

 

 

Alumnes que el curs 16 – 17 hagin cursat:

.- Nivell elemental 4

.- Nivell professional (tots els cursos)

.- Nivell Mitjà (tots els cursos)

.- Adults

.- Crèdits.

SI que hauran de formalitzar la matrícula especificant amb quin programa continuen.

Lloc: Secretaria del Centre (Escola de les Borges).

 

Aquest procés d’inscripció serà considerat com una reserva de plaça pel curs vinent, per tant, si no es manifesta el contrari, durant el mes de juliol es cobrarà l’import de la matrícula (NO serà reemborsable).

La tria de l’instrument (alumnes de I5 a AB que encara no en tinguin) , es realitzarà posteriorment.

LES GARRIGUES EN FLOR
2 de maig de 2017

Bases del concurs
Arbeca  participa en la primera exhibició-concurs d'embellir espais del poble que impulsa el Consell Comarcal de les Garrigues.
Per tal de dur-ho a terme es demana la participació dels veïns i veïnes.
El Consell Comarcal de les Garrigues impulsa la campanya per embellir els pobles, englobada dins de la línia Estratègica 3 que es centra en l’àmbit del territori, la cultura i el patrimoni.
 És una línia enfocada a la valorització del que representa les Garrigues com a territori, allò que la fa especial i única, que la singularitza de les altres comarques veïnes i que fa que la seva gent se l’estimi, senzillament, perquè és la seva terra.
És una línia que dirigeix els seus esforços a aconseguir que els propis garriguencs i garriguenques siguin conscients del territori que tenen, se n’enamorin i se’n sentin orgullosos.
L’estima cap a la pròpia terra és la clau per creure en les seves possibilitats, en què els seus joves hi tenen futur, en què els seus fruits són els més preuats i en què el seu patrimoni i la seva cultura són dignes de ser coneguts.
 Aquesta campanya està prevista dins del projecte núm. 13 del Pla Estratègic Comarcal (PROJECTE VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI I LA CULTURA DE LES GARRIGUES)

 La comarca té un patrimoni ric i divers: jaciments arqueològics, castells, arquitectura en pedra seca, esglésies i ermites, cases senyorials, patrimoni natural; on hi destaquen actius de gran rellevància com són la Fortalesa ibèrica dels Vilars o les Pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul, reconeguda com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
En aquests moments s’ha començat amb unes reunions amb els Ajuntaments que han mostrat interès, i la primera acció que sortirà en breu serà un concurs comarcal per embellir els pobles i el paisatge de les Garrigues. Els pobles i espais engalanats es podran visitar durant els caps de setmana que van del 20 al 28 de maig de 2017 .

Un poble cuidat és un lloc més agradable per viure-hi i transmet una millor imatge envers als turistes.

LA FORTALESA ELS VILARS
12 d'abril de 2017

L'Ajuntament d'Arbeca volem agrair amb molt afecte, l'esfoç titanic que tots els arbequins i arbequines amics de Vilars i simpatitzans han realitzar durant aquests dies votant a la Fortalesa.
A més l'ajuntament informa que continuarà treballant amb les mateixes ganes, i fins i tot amb més força, per tal de tirar aquesta petita gran joia que és la fortalesa Els vilars, endavant, aprofitant totes les sinergies d'aquests ultims fets.

Només ens cal reiterar l'agriment i esperonar aquest sentiment d'afecte vers la fortalesa dels Vilars.

Gràcies.
XXXV Mostra de creacions literàries
10 d'abril de 2017

Bases de la mostra literària
La Regiduria de Cultura de l'Ajuntament i la Biblioteca Municipal l'Atlàntida posen a la disposició de tots els arbequins les bases  de la XXXVa. Mostra de Creacions Literàries Sant Jordi 2017.

35 anys, i unes quantes generacions han fet possible un bagatge cultural del que molts pobles no en poden disposart. L'esperit creatiu dels arbequins fan possible que any rere any és pugui llegir obres d'excel·lent qualitat; cada dos anys aquestes petites joies es publiquen i es posen a l'abast de tothom.

El jurat d'aquest any està format per:

Montserrat Gregori Forcat
Montse Prat Pons
Ona Munné Argelich
Anna Carnicé Bofarull
Ramon Sementé Moyà
Jaume Capdevila Secanell
Antoni Perera Sellés
PRIMAVERA CULTURAL: La Malícia dels Mots
27 de març de 2017

Divendres al vespre vam poder gaudir de la presentació del llibre La Malícia dels Mots, una reflexió, intensa, apassionada, valenta i decidia dels grans temes de la vida.
La presentació va anar a càrrec de:
Joan Francesc Dalmau (escriptor-autor)
Ester Gasol (il·lustradora)
Jordi Giribet (video-poemes)
Josep Camps (filòleg i doctor en literatura)
Josep Gelonch (editor)

Tota una lliço magistral de filosofia.
PLE ORDINARI.
23 de març de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARI A per aquest dilluns, 27 de març a les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.
Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 13 de febrer de 2017.

2.- Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 4rt Trimestre 2016.

3.- Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 28 de desembre de 2016 al 22 de març de 2017.

4.- Proposta de concórrer a la convocatòria desubvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua

5.- Proposta d’inici procediment d’avaluació de la necessitat de continuar formant part l’Ajuntament d’Arbeca com a partícip de la societat Subministres d’Arbeca, SL.

6.- Mocions

7.- Informes d’ Alcaldia

8.- Precs, preguntes i suggeriments

Aquest acte es obert a tothom, també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.
9è CERTAMEN LITERARI I ARTÍSTIC INTERGENERACIONAL DE LES GARRIGUES
21 de març de 2017

El Consell Consultiu de la gent gran en col·laboració amb el Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Arbeca i el Casal de la gent gran d’Arbeca organitza el 9è Certamen literari i artístic intergeneracional de les Garrigues.

Adreçat a les persones majors de 18 anys de les Garrigues.

Les obres del 9è Certamen literari s’han de presentar al Consell Comarcal de les Garrigues, Av. Francesc Macià, 54, 25400 Les Borges Blanques, o bé per correu electrònic a ssocials@garrigues.cat . El termini d’admissió de treballs serà del 2 al 31 de maig del 2017.

Les obres del 9è Certamen ARTÍSTIC s’han de presentar al Consell Comarcal de les Garrigues, Av. Francesc Macià,54, 25400 Les Borges Blanques. El termini d’admissió de treballs serà del 28 d’agost al 1 de setembre del 2017

L’acte del veredicte tindrà lloc el 27 de setembre del 2017 a les 11h del matí al Centre cultural, d’Arbeca.

Per a més informació, consultar les bases:

9è certamen literari i artístic
CONVOCAT EL Xê PREMI DE JOVES INVESTIGADORS/RES DE LES GARRIGUES
20 de març de 2017

Bases Joves Investigadors/res 2017
S’obre la convocatòria del Xè Premi de Joves investigadors/es de les Garrigues, convocat pel CEG, l’Oficina Jove de les Garrigues i el Consell Comarcal. El termini per presentar els treballs s’acaba el 14 de juliol de 2107 i hi poden participar tots els joves d’entre els 16 i els 30 anys.

Adjuntem les bases
Joves investigadors 2017
L’ajuntament i la cooperativa d’Arbeca, declarats béns culturals
16 de març de 2017

Pàg de la publicació diari Segre
El consell comarcal de les Garrigues ha aprovat inicialment la declaració com a bé cultural d’interès local (BCIL) de la Casa de la Vila i de la Cooperativa del Camp d’Arbeca. L’alcalde de la localitat, Joan Simó, va explicar que amb la declaració dels dos edificis com a béns culturals es busca aplicar “mesures de protecció” del patrimoni arquitectònic i històric del municipi i s’obre, a més, la possibilitat de rebre subvencions per part de la Generalitat per portar a terme rehabilitacions
a l’ajuntament, construït el 1913 i amb façana del 1932, i en el de la cooperativa, edifici modernista del 1919 de l’arquitecte Cèsar Martinell. 
Simó va indicar, en aquest sentit, que el consistori estudia sol·licitar la mateixa figura de protecció per a cinc edificis més de la localitat: la capella romànica de Sant Miquel de les Borgetes, del segle XII; l’ermita de Santa Caterina, amb orígens al segle XV; dos molins farinaires, i el molí d’oli d'Argilés.
8 de MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA
7 de març de 2017

Declaració institucional
El dia 8 de març, es el dia de la dona treballadora, aquest any el lema és CORREGIM LA DESIGUALTAT
Adjuntem el manifest per tal de fer paleses aquestes desigualtats existents a la nostra societat i treballar per fer-les desaparéixer!!


MAGDA GARRET A MWC
1 de març de 2017

Gran experiència al MWC. Tast d'olis de la Cooperativa d'Arbeca, combinacions espectaculars: caviar d'oli, xocolata amb oli, sals trufades.
Gràcies Lleida.net per confiar amb nosaltres!!!
PLE EXTRAORDINÀRI
10 de febrer de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINARIA per aquest dilluns, 13 de febrer  a les 9 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 30 de desembre de 2016.

 

2.-Proposta d’ aprovació del Pressupost General de l’ Ajuntament d’ Arbeca per a l’ anualitat 2017, de les seves bases d’ execució, de la plantilla de personal i de la RLT de l’ ajuntament.

 

 3.-Proposta d'acord d’assumpció de funcions de tresoreria pel secretari - interventor, en compliment de la reforma de l'apartat segon de l'article 92 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril.

 

4.-Proposta d’ aprovació de la modificació dels articles 1 i 22 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis per a la música a les Garrigues.

 

 Com ja sabeu,  aquest  acte és  públic per tothom que hi vulgui assistir, també el podeu seguir sintonitzant la vostra emissora Ràdio Arbeca.

CRIDA PER FORMAR PART DE LA COMISSIÓ DE FESTES
6 de febrer de 2017

T'agradaria formar part de la Comissió de Festes?

Arbeca ofereix un ampli ventall de festes durant tot l'any i, per poder portar-les a terme, es necessita un gran teixit de voluntariat. Si tens ganes de proposar idees, de dir la teva, de participar en l'organització, de fer xarxa... en definitiva, de fer poble, escriu-nos al facebook de l'Ajuntament o truca a les Oficines Municipals (973160008). Des de la Comissió de Festes ens posarem en contacte amb tu. Tens temps durant tot el mes de febrer.

PLE ORDINÀRI
28 de desembre de 2016

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per el proper divendres 30 de desembre 20:00 a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent ORDRE DEL DIA: