Ajuntament d'Arbeca
16 de juliol de 2019
max: 32°C
min: 19°C


Salutació mida del text -a +a

Em plau donar-vos la més cordial benvinguda a la pàgina Web de l’Ajuntament d’Arbeca. Per aquest mitjà podreu accedir al coneixement de la vila, establir contacte amb els serveis que us ofereix l’Ajuntament i alhora tindreu l’oportunitat de fer-nos arribar els vostres suggeriments i inquietuds.

Arbeca es troba en una etapa en la que el govern municipal està al servei de totes i cadascuna de les persones que hi viuen. En aquest sentit, treballem des del primer dia per cobrir les necessitats de la ciutadania i millorar la seva qualitat de vida. El principal repte, doncs, ha estat aconseguir un Ajuntament modern i eficaç, que doni serveis de qualitat que el veïnat reclama i que alhora, asseguri un desenvolupament sostenible del poble.

Entre la realitat preexistent i les promeses de campanya, el meu equip impulsa els fets, els resultats que podem anar comprovant al llarg de la present legislatura, i que a la fi representa una marca de domini característica del progrés municipal i del punt de vista social - comunitari que impera en les decisions de l’equip de govern.

Des de l’Ajuntament volem mostrar una sensibilitat especial per les noves tecnologies i les noves formes de relació i comunicació que se’n desprenen. Actualment estem assistint a un gran canvi tecnològic, i també social, originat per la integració massiva d’eines informàtiques en tots els àmbits de la societat. Les noves tecnologies estan canviant les nostres vides i la nostra relació amb l’entorn. Pensem, però, que la tecnologia ha de servir per fer-nos la vida millor i volem aprofitar tots els avantatges que ens dóna, i aquest nou espai web impregna el sentit de canvi que promulguem.

Arbeca està al costat de tot allò que signifiqui progrés i per això apostem per aquest mitjà que representa l’espai de comunicació. Amb aquest esperit obert, em plau obrir-vos aquesta finestra que la tecnologia ens ofereix per tal de conèixer-nos més i millor. Aquest portal pretén ser un espai d’ús i de visita tant per als arbequins com per als qui desitgin descobrir o disposar de dades de la nostra vila. Hem de fer que la ciutadania pugui gaudir de les grans possibilitats que ens ofereix internet i, també aspirem que els arbequins i arbequines puguin resoldre en gran manera els tràmits administratius o d’informació pública a través d’aquesta pàgina. El flux d’intercanvi informatiu pot ser molt enriquidor per a tots. Encarem, doncs, una aposta decidida per aquestes tecnologies.

Com a Alcalde de la Vila assumeixo la responsabilitat que se’n deriva des de la més estricta humilitat, però també amb molta il•lusió i amb moltes ganes d’afrontar els reptes de present i de futur; desitjant mantenir i ampliar les nostres reivindicacions programàtiques, que a la fi han de suposar una millora per a la Vila.

Ben vostre
Alcalde d'Arbeca


Ajuntament d'Arbeca - 973 160 008 - Plaça Generalitat, 3 - Codi Postal 25140
Contacte - Mapa web - Nota legal - Crèdits